Klinik Bilgilendirme Videoları

20 Kasım Dünya Çocuk Günü


Dünya Çocuk Günü’nde çocukların bakım ve korunmasının gerekliliği üzerinde durulur. Tüm dünyanın ortak isteği çocuklarının mutluluk ve sevgi içinde büyümesidir. Dünya çocuklarının sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi ve ihtiyaç sahibi çocukların bu ihtiyaçlarının giderilebilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.  Dünya çocuklarının büyük bir kısmının çok zor şartlar altında yaşadığı, standart yaşamın ötesinde yaşam mücadelesi verdiği günümüzde yaşanan şiddet ve savaş nedeniyle göç, erken yaşta evlilik, çocuk işçiliği, kötü sağlık koşulları ve okula gitmekten mahrumiyet, çocukluğu tehdit eden başlıca etkenler arasındadır. İyi bakım, yetiştirilme, eğitim, sevgi görme her çocuğun hakkıdır. Çocuğun iyiliği ve hakları her zaman önceliklidir. Dünyanın neresinde bulunursa bulunsun bütün çocukların mutlu ve sağlıklı olmaları tüm ulusların ortak isteği olmalıdır.

      Bütün toplumlarda çocuklar, geleceğin yetişkini olarak büyütülmesi, eğitilmesi, gereksinimlerinin karşılanması gereken bireylerdir.  Toplumumuzun en önemli gruplarından biri olan çocuklar çeşitli sağlık sorunlarında riskli grup olarak yer almaktadırlar. Bununla beraber çocukların, yetişkin bireylerden farklı olarak özel gereksinimleri olduğundan, çocuk sağlığının korunması bütün toplumların ortak gayeleri arasında bulunmaktadır. Çocuk sağlığı ailenin yaşadığı kültür, gelenekler, alışkanlıklar, dini inanç ve yetiştirme tarzları gibi etmenlerden etkilenmekte ve bununla beraber çeşitli sağlık sorunları da ortaya çıkabilmektedir.

      Çocuk sağlığı kavramı bilinenin aksine yalnızca beden ve iç organların sağlığı olarak değerlendirilmemelidir. “Sağlık” kavramı yalnızca hastalıklar ile sınırlı kalmamalı, sağlığı etkileyen diğer faktörler de düşünülmelidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık için yaptığı tanımlama da bu görüşü destekler niteliktedir: “Sağlık yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden iyi olma halidir.” Yetişkin sağlığı ne kadar önemliyse çocuk sağlığı da aynı derecede önemlidir. “Çocuktur geçer, büyüdükçe düzelir” gibi düşünceler ileride hem beden hem ruh hem de sosyal açıdan çocuklarda bazı eksikliklere neden olabilir. Sağlıklı yetişkin bir nesil görebilmek için çocukluktan itibaren sağlıklı bireyler yetiştirmek amaç edinilmelidir.

      Çocuk sağlığı kavramı belli başlıklar altında toplanabilir; beslenme, büyüme, gelişme ve nörolojik gelişim. Aynı zamanda çocuğun ruh sağlığı da sağlıklı bir gelişim açısından önemlidir.

     Beslenme, çocuk için doğduğu ilk andan itibaren en önemli fizyolojik ihtiyaçlarından biridir. İlk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenen çocuk “istisnai durumlar dışında” ek hiçbir gıdaya ihtiyaç duymaz. Anne sütü dışında doktor önerisi olmadıkça ek gıda veya mama verilmemelidir.

     Beslenmenin önemi dışında önemli olan bir başka faktör de çocukların büyüme ve gelişmelerini engelleyecek herhangi bir problemin olmamasıdır. Persentil değerleri düşük çocukların birçoğunda görülen eksikliğe sebep olan etken, hormonlar ile ilgili problem olmamaktadır. Yanlış beslenme alışkanlıkları çoğunlukla çocukların yetersiz beslenmesine ve fiziksel gelişim açısından geriliğe neden olmaktadır. Ebeveynlerin davranışlarındaki tutarsızlıklar da yine bu eksikliklere neden olmaktadır. Bir çocuğun yeme ihtiyacı bir yetişkin gibi düşünüldüğünden hep “doymuyorlarmış” gibi algılanarak daha çok yemeleri için ısrar edilmekte ve bu durum çocuklardaki yeme isteğini azaltmaktadır.

     Çocuk sağlığını etkileyebilecek birçok gelişimsel faktör de bulunmaktadır. Konuşma ile ilgili problem yaşayan bir çocuk ihtiyaçlarını dile getirmekte zorlanacak, ruh sağlığı ve sosyal çevresi de bu durumdan etkilenecektir.

     Çocuk sağlığının takibi için belirli periyotlarda boy, kilo ve baş çevresi ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçümler sırasında görülen bazı gelişimsel gerilikler de yine çocuk sağlığını etkileyen durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ölçümleri yaptırmak yalnızca fiziksel açıdan sağlıklı olup olmadıklarını kontrol etmek için yeterli olurken konuşma becerileri, kas gelişimleri, zihinsel gelişimleri ve sosyal becerilerinin ne derece sağlıklı olduğu göz ardı edilebilmektedir. Çocuğun sağlıklı olabilmesi yalnızca fiziksel sağlık olarak algılanmamalıdır. Altı ayda bir mutlaka bir uzman ile görüşülerek yolunda giden ya da yolunda gitmeyen durumların takibi yapılmalıdır.

     Çocukların bakım ve gereksinimlerinin göz ardı edilmediği, her bireyin “Mutlu Çocukluk Anıları”nı hatırlayabildiği güzel bir dünya için,
   
 ‘’
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ KUTLU OLSUN.’’

08 Şubat 2022