Çocuk İzlem Merkezi

 

Klinik Hakkında

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM)

    0-18 yaş grubu cinsel istismar mağduru çocukların ikincil örselenmesini önlemek amacıyla, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastane çatısı altında, ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışacağı, dışarıdan hastanenin diğer kliniklerinden ayırt edilemeyecek fiziksel özelliklerde, bütün adli ve tıbbi işlemlerin tek merkezde, tek seferde yapılmasına imkân verecek koşullarda, çocuk dostu bir ortamdır.

   Söz konusu merkezlerin, 04.10.2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çocuk İzlem Merkezi Başbakanlık Genelgesi” ile yaygınlaştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Genelge doğrultusunda halihazırda ülkemizde 44 ilde 47 ÇİM hizmet vermekte olup, 81 ilde yaygınlaştırma faaliyetleri devam etmektedir.Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı:

  ÇİM’ lerde görev yapacak personele yönelik; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 04 Şubat 2014 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenerek Bakanlık Makamının 05/06/2015 tarihli ve 634 sayılı onayı ile yürürlüğe giren “Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı” standartlarına uygun olarak eğitimler düzenlenmektedir.

    40 saat teorik, 216 saat uygulamalı olmak üzere toplamda 256 saat (32 iş günü) eğitim verilmektedir. Eğitime; hekim, çocuk gelişimcisi, psikolog, sosyal çalışmacı ile çocuk gelişimi, psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik veya sosyal hizmet alanlarında yüksek lisans yapmış hemşireler kabul edilmektedir.

     Yukarıda belirtilen koşullara uygun olarak 22, “Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı” düzenlenerek toplamda 518 personele eğitim verilmiştir.2020 yılı içerisinde 100 personele eğitim verilmesi planlanmıştır.

Çocuk İhmal Ve İstismarı-Cinsel İstismar (ÇİM) Farkındalık Eğitimleri:

       Çocuk ihmali ve istismarını önlemeye yönelik farkındalık faaliyetleri kapsamında, 2010 yılından günümüze kadar İl Sağlık Müdürlükleri Ruh Sağlığı Şubesi/Birimi tarafından, 396.527 sağlık bakanlığı personeli dahil olmak üzere çocukla karşılaşan ve karşılaşma ihtimali olan diğer kurumların personeline eğitim verilmiştir.

     Eğitim programında; çocuğun fiziksel, cinsel ve ahlaki gelişim süreçleri, çocuğa yönelik kötü muamele; tanımı, tipleri, sıklığı, risk faktörleri, istismar çeşitleri, istismarın kısa dönem etkileri (istismarı tanıyabilmek- belirti ve bulgular), istismarın uzun dönem etkileri, çocuklarda sık karşılaşılan psikopatolojiler, cinsel istismara uğrayan çocuklar için ÇİM’de çocuk psikiyatrisi neler yapıyor, çocuk istismarı ile ilgili yasal mevzuat ve uygulamalar gibi konular yer almaktadır.


02 Ağustos 2022