Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Klinik Hakkında

ÇOCUK ERGEN RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Genel Tanıtım

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 0-18 yaş aralığındaki bebek, çocuk ve ergenlerin ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki her türlü zorluğunu ele alan bir uzmanlık dalıdır. Hastalıkların biyolojik ve ruhsal boyutlarına ek olarak, davranışsal ve toplumsal yönlerini de inceler ve bu bağlamda eğitim ve koruyucu sağlık alanlarında da faaliyet gösterir.

Çocuk ve ergenlerde sıkça gözlemlenen ruhsal bozukluklar arasında; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), otizm spektrum bozukluğu, anksiyete bozuklukları, major depresif bozukluk, davranım bozukluğu, karşıt olma karşı gelme bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kekemelik, çocukluk çağı şizofrenisi, uyku ve uyanıklık bozuklukları, beslenme ve yeme bozuklukları, enürezis, enkoprezis, uyum bozuklukları, disosiyasyon, psikotik bozukluklar ve duygudurum bozuklukları gibi ruhsal bozuklukların tanı, tedavi ve izlemi yapılmaktadır.

Aynı zamanda koruyucu ruh sağlığı kapsamında, anne-babaya danışmanlık yapılmakta, çocuk yetiştirme tutumları üzerine rehberlik yürütülmektedir. Bebek/çocuğun gelişiminin normal aşamaları konusunda ebeveynler aydınlatılmakta, her gelişim dönemine özgü yaşanabilecek sorunlar konusunda bilgilendirilmektedirler.

Klinik Hakkında

2015 yılından itibaren, kliniğimiz Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile araştırma görevlisi alarak uzmanlık eğitimi vermektedir. Şu ana kadar 8 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimlerini Anabilim Dalı’mızda başarıyla tamamlamıştır.

Kliniğimizde; öğretim üyeleri Mehmet Fatih Ceylan, Selma Tural Hesapçıoğlu ve 14 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadro ile eğitim, araştırma ve tedavi hizmetleri yürütülmekte ayrıca iki uzman hekim de (Nuran Demir Doğan ve Cafer Doğan Hacıosmanoğlu) tedavi hizmetlerinde yer almaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Fatih Ceylan kliniğin idari sorumlusu ve anabilim dalı başkanıdır. Aynı zamanda ÇÖZGER Sağlık Kurulu başkanlığını yürütmektedir. Doç. Dr. Selma Tural Hesapçıoğlu kliniğin eğitim sorumlusu ve Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) sorumlu hekimidir. Aynı zamanda Eğitim Planlama Kurulu, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Bilimsel Çalışma Destek Puanı Komisyonu, Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standartları Belirleme Sistemi (TUKMOS) Komisyonu, Yüksek Öğrenim Kurumu Engelli Öğrenci Çalışma Grubu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Oluşturma ve Müfredat Komisyonu’nda görev almaktadır.

Eğitim Programları

Anabilim dalımızda mezuniyet öncesi ve sonrası eğitime öncelik verilerek, bilimsel gelişmeler yakından takip edilmekte ve değişime açık bir eğitim sağlanmasına önem verilmektedir. Kliniğimizde vaka toplantıları, seminerler, makale ve literatür saatleri gerçekleştirilmektedir. Kliniğimizin 2023-2024 yaz ve güz dönemi lisans üstü eğitim programı ekte mevcuttur. Kliniğimizde bilimsel araştırmalar da yürütülmektedir ve ulusal/ uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır.

Genel Poliklinik ve Servis Hizmetleri

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, sahip olduğu geniş hasta profili ile ülkemizin pek çok şehrinden başvuru almaktadır. Ankara'daki ilk Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları yataklı servis hizmetini sunan kliniğimizde, her hastanın bir refakatçiyle birlikte kaldığı, bireysel hasta odalarının bulunduğu toplam 10 yatak kapasitesi mevcuttur.

Kliniğimizde verilen poliklinik ve servis hizmetleri arasında; çocuk ve ergenlerin gelişimsel değerlendirilmesi, ruhsal yakınmalarının değerlendirilmesi, tanı ve tedavilerinin sürdürülmesi, psikometrik değerlendirmeleri ve izlemleri bulunmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), aile tedavisi, farmakolojik tedavi, konsültasyon-liyazon, adli psikiyatri, sosyal hizmet uygulamaları ve topluma yönelik koruyucu ruh sağlığı hizmetleri verilmektedir.

Kliniğimizce Yürütülmüş Bazı Bilimsel Araştırmalar

1.      Kaşak M, Çitak Kurt AN, Hesapcioglu ST, Ceylan MF. Psychiatric comorbidity and familial factors in childhood epilepsy: Parental psychopathology, coping strategies, and family functioning. Epilepsy & Behavior, 2023; 148: 109444.

2.      Ceylan MF, Tural Hesapcioglu S, Kanoğlu Yüksekkaya S, Erçin G, Yavas CP, Neşelіoğlu S, Erel O. Changes in neurofilament light chain protein (NEFL) in children and adolescents with Schizophrenia and Bipolar Disorder: Early period neurodegeneration. J Psychiatr Res. 2023 Mar 20;161:342-347. doi: 10.1016/j.jpsychires.2023.03.027. Epub ahead of print. PMID: 37003244.

3.      Kaşak M, Ceylan MF, Hesapcioglu ST, Senat A, Erel O. Peroxisome Proliferator‑Activated Receptor Gamma (PPARγ) Levels in Adolescent with Bipolar Disorder and Their Relationship with Metabolic Parameters. Journal of Molecular Neuroscience. 2022, https://doi.org/10.1007/s12031-022-02000-2

4.      Kaşak M, Hacıosmaoğlu CD, Hesapcioglu ST, Ceylan MF. Modern Dünyadaki Yalnızlık: Türkiye’den Bir Hikikomori Vakası. J Clin Psy. Baskıdaki Makaleler: KPD-59265 | DOI: 10.5505/kpd.2021.59265

5.      Aydin D, Hesapcioglu ST, Ceylan MF. Oropharyngeal Dysphagia as a Clinical Presentation of Lithium Intoxication: A Case Report. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. June 2021.  DOI: 10.1016/j.jaac.2021.07.003

6.      Ceylan MF, Tural Hesapcioglu S, Yavas CP, Senat A, Erel O. Serum Ischemia-Modified Albumin Levels, Myeloperoxidase Activity and Peripheral Blood Mononuclear cells in Autism Spectrum Disorder (ASD). J Autism Dev Disord. 2020 Oct 7. doi: 10.1007/s10803-020-04740-9. Epub ahead of print. Erratum in: J Autism Dev Disord. 2021 Jan 4; PMID: 33029667.

7.      Tural Hesapçıoğlu S, Ceylan MF,  Kandemir G, Kasak M, Yavas CP, Correll CU. Frequency and correlates of acute dystonic reactions after antipsychotic initiation in 441 children and adolescents. Journal of child and adolescent psychopharmacology. 2020 Jul;30(6):366-375. doi.org/10.1089/cap.2019.0123

8.      Tural Hesapçıoğlu S, Kandemir G. Association of methylphenidate use and traditional/cyberbullying. Pediatrics International, 2020 Jun;62(6):725-735. DOI: 10.1111/ped.14185. PMID: 32022957.

9.      Tural Hesapçıoğlu S, Ceylan MF, Kasak M, Yavas CP. Olanzapine, risperidone, and aripiprazole use in children and adolescents with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders. 2020; 72. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2020.101520.

10.  Tural Hesapçıoğlu S, Ceylan MF, Kasak M, Yavas CP. Psychiatric comorbidities of mild intellectual disability in children and adolescents in a clinical setting. International journal of developmental disabilities. Published online: 09 Jul 2019, https://doi.org/10.1080/20473869.2019.1634935

11.  Ceylan MF,  Tural Hesapçıoğlu S, Kasak M, Yavas CP. High prevalence of nonsuicidal self-injury, tattoos, and psychiatric comorbidity among male adolescent prisoners and their sociodemographic characteristics. May 2019 Asian Journal of Psychiatry 43 (June):45-49.

12.  Ceylan MF, Tural Hesapçıoğlu S, Kasak M, Senat A., Erel Ö. Increased prolidase activity and high blood monocyte counts in pediatric bipolar disorder. Psychiatry Research. 2019.

13.  Tural Hesapçıoğlu S, Ceylan MF, Üneri ÖŞ. Unusual impact of childhood sexual abuse in an adolescent patient: Vampiristic behaviors: Asian Journal of Psychiatry. 2018; 34(4): 85-86. 10.1016/j.ajp.2018.04.009

14.  Kandemir G, Tural Hesapçıoğlu S, Citak Kurt AN. What are the psychosocial factors associated with migraine in the child? Comorbid psychiatric disorders, family functioning, parenting style or mom’s psychiatric symptoms? Journal of Child Neurology 2018; 33(2): 174-181.

15.  Tural Hesapçıoğlu S, Kasak M, Citak Kurt AN, Ceylan MF. High monocyte level and low Lymphocyte to monocyte ratio in Autism Spectrum Disorders. International journal of developmental disabilities. 26 September 2017.

16.  Ceylan MF, Erdoğan B, Tural Hesapçıoğlu S, Çöp E. Effectiveness, adverse effects and drug compliance of long-acting injectable risperidone in children and adolescents. Clinical Drug Investigation. 2017, Oct;37(10):947-956. doi: 10.1007/s40261-017-0555-7. Erratum in: Clin Drug Investig. 2017 Sep 5.

17.  Tural Hesapçıoğlu S, Ceylan MF, Erdoğan B, Kandemir G, Çöp E. Okul Öncesi Çocuklarda Duygusal ve Davranışsal Sorunlar Annedeki Hangi Psikiyatrik Belirtiler İle İlişkilidir? [Mother’s which Psychiatric Symptoms Are Related to Preschool Child’s Emotional and Behavioral Problems?] Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2017; 30:6-14.

 

Kliniğimizden Tıpta Uzmanlık Alan Hekimlerimiz

Uzm. Dr. Gözde Kandemir

Uzm. Dr. Meryem Kaşak

Uzm. Dr. Cansu Pınar Yavaş

Uzm. Dr. Seda Kanoğlu Yüksekkaya

Uzm. Dr. Merve Okuyucu

Uzm. Dr. Cafer Doğan Hacıosmanoğlu

Uzm. Dr. Şebnem Büşra Altunkalem Uslu

Uzm. Dr. Görkem Erçin

 

Kliniğimizde Halen Tıpta Uzmanlık Eğitimine Devam Eden Araştırma Görevlileri

Dr. Helin Aburşu

Dr. Melike Uysal

Dr. Şaziye Mert

Dr. Esra Kaygısız

Dr. Seda Kafalı

Dr. Dilan Aydın Ayva

Dr. Duygu Aslantaş

Dr. Sevdenur Bacanak

Dr. Meliha Ceren Erkul

Dr. Sevda Dabak

Dr. Şeyma Harmancı

Dr. Zeynep İnci Çakmak

Dr. Elif Özkan

Dr. Nisa Nur Akcagöz Tokpunar

Çocuk Ergen Psikiyatrisi Kliniği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı (tıklayınız)

 • çocuk ergen 2.JPG
 • çocuk ergen3.JPG
 • IMG_2957.JPG
 • IMG_2963.JPG
 • IMG_2953.JPG


 • 7
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6


 •  

10 Ocak 2024