Ulaşım

Kat Planı


4.KAT

YATAKLI SERVİSLER BİNASI
 • DAHİLİYE - GÖĞÜS - KBB - SERVİSİ
 • YARA BAKIM VE STOMA HEMŞİRESİ
 • KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ
 • YEMEKHANE

3.KAT

 • KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM-ÇOCUK HASTALIKLARI–ÇOCUK CERRAHİSİ
 • ANNE KONUK EVİ
 • GEBE OKULU
 • BEYİN CERRAHİSİ SERVİSİ
 • ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ

 

2.KAT

 • GENEL CERRAHİ – PLASTİK CERRAHİ - GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ SERVİSİ
 • NÜTRİSYON
 • ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ- FİZİK TEDAVİ SERVİSİ

 

1.KAT


 • ÜROLOJİ - GÖZ VE GÖĞÜS CERRAHİ SERVİSİ
 
 • BAŞHEKİMLİK
 • İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
 • EĞİTİM BİRİMİ
 • GELEN GİDEN EVRAK BİRİMİ
 • GİDER TAHAKKUK BİRİMİ
 • DOĞRUDAN TEMİN 22 F BİRİMİ
 • MUTEMETLİK BİRİMİ
 • İSTATİSTİK BİRİMİ

 

 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI - COVİD SERVİSİ 

0.ZEMİN KAT

 • ÇOCUK ERGEN PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİ VE SERVİSİ 
 • GÜVENLİK DANIŞMA
 • KLİNİK KODLAMA BİRİMİ
 • FATURA BİRİMİ
 • BASIN YAYIN- İLETİŞİM BİRİMİ
 • AKGÜN YAZILIM
 • KONFERANS SALONU
 • KARDİYOLOJİ-NÖROLOJİ-KALP DAMAR CERRAHİSİ-ENDOKRİN-ROMATOLOJİ- HEMATOLOJİ SERVİSİ

-1 KAT

 

 • ENDOSKOPİ ÜNİTESİ
 • PSİKİYATRİ TEST ODASI
 • GASTROENTERELOJİ POLİKLİNİĞİ
 • HASTANE ECZANESİ

 

-2 KAT

 • MUTFAK
 • TERZİHANE
 • MORG
 • TEMİZLİK ŞEF ODASI
 • ÇAMAŞIRHANE
 • ŞOFÖRLER ODASI

 

 

2.KAT

                                   POLİKLİNİK BİNASI
 • YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM
 • DOĞUMHANE
 • AMELİYATHANE
 • YOĞUN BAKIM
 • LOKAL AMELİYATHANE
 • STERİLİZASYON
 • KAN MERKEZİ

1.KAT

 • A KORİDORU
 • GENEL CERRAHİ-ÜROLOJİ-KADIN DOĞUM 
 • PROKTOLOJİ CERRAHİ LOKAL AMELİYATHANE 2
 • ÜROFLOWMETRİ ODASI
 • KADINDOĞUM MÜDAHALE ODASI
 • NST ODASI

 • B KORİDORU 

 • GÖZ- KALP DAMAR -KBB
 • GÖZ ÖLÇÜMÜ
 • OCT GÖZ ULTRASON
 • GÖRME ALANI
 • STROBOSKOPİ ODASI
 • KONUŞMA VE DENGE DEĞERLENDİRME
 • C KORİDORU
 • PSİKİYATRİ –GÖĞÜS CERRAHİSİ-CİLDİYE –KARDİYOLOJİ-GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ-ANESTEZİ POLİKLİNİĞİ
 • ÇALIŞAN HAKLARI
 • CİLDİYE MÜDAHALE ODASI
 • EFOR-HOLTER ODASI
 • SFT ODASI

0.ZEMİN KAT

 • D KORİDORU
 • SAĞLIK KURULU
 • FİZİK TEDAVİ POLİKLİNİĞİ
 
 • E KORİDORU
 • FİZİK TEDAVİ –ORTOPEDİ –BEYİN CERRAHİSİ-NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİ
 • FİZİK ÖLÇÜM
 • ALÇI VE MÜDAHALE ODASI
 • F KORİDORU
 • DAHİLİYE-ENDOKRİN-ROMATOLOJİ-NEFROLOJİ POLİKLİNİK
 • DİYET POLİKLİNİK
 • ÇOCUK KAN ALMA
 • TARTI BOY ÖLÇÜM ODASI
 • ENDOKRİN BİYOPSİ ODASI
 
 • KAN ALMA
 • VEZNE
 • FOTOKOPİ
 • DANIŞMA
 • DİYABET EĞİTİM HEMŞİRESİ
 • ÇOCUK BAKIM EMZİRME ODASI
 • EEG-EMG –EFOR-HOLTER RANDEVÜ VERME BİRİMİ
 • EKG
 • ORGAN BAĞIŞ BİRİMİ
 • EEG
 • EMG

-1 KAT

 • ACİL SERVİS
 • NEBUL ODASI
 • ÇOCUK POLİKLİNİĞİ
 • ÇOCUK GELİŞİM ODASI
 • LABORATUVARLAR
 • MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
 
 • ENFEKSİYON POLİKLİNİĞİ
 • ADLİ TIP POLİKLİNİĞİ
 • MR-TOMOGRAFİ KAYIT
 • RADYOLOJİ
 • ULTRASON –RÖNTGEN KAYIT
 • MAMOGRAFI –KEMİK DANSİTOMETRİ

-2 KAT

 • ARŞİV BİRİMİ
 • MESCİD
 • ODYOLOJİ BİRİMİ
 • KLİNİK MÜHENDİSLİK BİRİMİ
 • BİYOMEDİKAL DEPO
 • TEKNİK SERVİS