Yoğun Bakım Ünitesi

 

Klinik Hakkında

 Yoğun Bakım


Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun bakım; genel durumu ağır, sürekli gözetim altında tutulması gereken, bir ya da birden fazla organ yetmezliği gelişen hastaların bakımının ve tedavisinin
sürdürüldüğü, hastanenin ileri teknoloji, bilgi ve beceri gerektiren ve disiplinler arası bir ekip çalışmasının zorunlu olduğu, her türlü tıbbi yardımı anında
uygulama olanağı veren tedavi ve bakım merkezleri olarak tanımlanmaktadır. Hastanemizde iki adet erişkin yoğun bakım ve bir adet yenidoğan yoğun bakım
ünitesi mevcuttur.
1. Erişkin Yoğun Bakım 3. Seviye 20 yatak kapasitesi (3 yataklı izolasyon odası)
2. Erişkin Yoğun Bakım 3. Seviye 8 yatak kapasitesi (1 yataklı izolasyon odası)
1. Basamak 4 küvöz kapasiteli Yenidoğan Yoğun Bakım Erişkin Yoğun Bakım; Yoğun Bakım Uzmanı, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olan hekimler sertifikalı hemşireler, fizyoterapistler ve diğer ilgili sağlık çalışanlarının birlikte sundukları hizmetlerin bir bütünü olup, hastanemizin özel teknoloji ile donatılmış birimlerinde hizmet sunmaktadır.
17 Nisan 2024