Diyabet Eğitim Polikliniği

 

Birim Hakkında

DİYABET OKULU
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ‘‘Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı’’ kapsamında
yürütülen, hastanemiz bünyesinde 12.01.2017’de hizmete açılan ve büyük ilgi gören ‘Diyabet
Okulu’ eğitimleri, hastanemizin Diyabetik hasta ve hasta yakınlarına sunduğu bir sağlık hizmetidir.
Diyabet Okulu’nda uzman eğiticiler tarafından diyabet eğitimleri verilmektedir.
Bu okulun amacı yaşamında zorluklar ile karşılaşan Diyabet hastalarına gündelik sorunlarının
çözümünde yardımcı olmak ve hastalıkları hakkında doğru bilgiye ulaştırılarak yaşam kalitelerini
arttırmaktır. Sadece eğitim yoluyla diyabet hastalığının birçok komplikasyonunu önlemek
mümkündür.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Devlet Hastanesi olarak diyabette sağlıklı yaşam hedefi ile
planladığımız diyabet okulu programımız, haftada bir gün (Perşembe) ve 5 oturum olacak şekilde
yürütülmektedir.
DİYABET HASTA OKULU’NDA NELER ÖĞRETİLMEKTEDİR?
Toplamda 5 modülden oluşan Diyabet Okulu Eğitimlerinde,  Diyabet hastalarının gündelik yaşamında
karşılaştıkları sorunların (yeme, içme, sosyal yaşantı, gezme, iş yaşantısı, özel yaşantı vb.) pratik
çözümleri anlatılmaktadır. Ayrıca hastalığın neden olacağı komplikasyonları önlemeye yönelik gerekli
bilgiler, kullandıkları ilaçlar ve insülin uygulamaları ile ilgili eğitim verilmektedir.
DİYABET HASTA OKULU’NDA KİMLER EĞİTMENLİK YAPAR?
Hastanemizde görevli konusunun uzmanı olan Endokrin ve İç Hastalıkları Uzmanı hekimler, Diyabet
Eğitim Hemşireleri, Diyetisyenler ve fizyoterapistler eğitmenlik yapmaktadır.
Diyabet Okulu’nda diyabetli bireylerin gündelik yaşamlarında karşılaştıkları sorunların pratik
çözümleri anlatılmaktadır. Diyabetle  birlikte yaşamanın öğretildiği bu okulda hastalar, alacakları
eğitimlerle daha bilinçli ve kolay yaşayabileceklerdir. Nitekim sadece eğitim yoluyla diyabet
hastalığının birçok komplikasyonunun  önlenmesi mümkündür.
Diyabet Okulu, benzer problemleri olan hastaların tanışmasını ve dayanışmasını da hedefler. Hastalar
arasında kurulacak olan dostlukları ve paylaşımları desteklemek de Diyabet okulumuzun amaçları
arasındadır.
Hastanemizde açılan Diyabet okulumuz plan ve program dâhilinde kesintisiz olarak eğitimlerini
sürdürecektir.
Eğitimlerimiz hastanemiz bünyesinde  ücretsiz olarak verilmektedir.
Tüm Diyabetli hastaların, hasta yakınlarının ve diyabet risk grubundakilerin bu eğitimlerden
yararlanmaları faydalı olacaktır. 

İletişim:  0 312 5872000 - 0 312 5872459

16 Mayıs 2024