Eğitim ve Araştırma

Bilimsel Çalışma Destek Puanı Başvuru

Bilimsel Araştırma Evrakları
BİLİMSEL ÇALIŞMA DESTEK PUAN BAŞVURULARINDA GÜNCELLEME

Bilimsel çalışma destek puanı başvuruları için başvuru dokümanları ve belgelendirme metotları; 12.08.2022 tarih ve 31058 sayılı resmi gazete ’de yayımlanan ‘Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin  ‘4.maddesine göre komisyonumuz tarafından yeniden güncellenmiştir. 


DOSYALAR

Başvuruda dikkat edilecek hususlar

Başvuru dilekçesi 2022

EK-7-form 

SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ (Değişiklik ibare RG9/11/2022-32008)
İkinci ve Üçüncü basamak Sağlık Tesislerinde ek ödeme yönetmeliği uygulamaları (13.01.2023 / 207070379)

Örnek H indeksi.pdf
Örnek Atıf puan.pdf

06 Eylül 2023