Etik Kurul

Başvuru Dosyası Hazırlama

Dosyada toplanan bilgiler, Word formatında klasör şeklinde hazırlanmalı formların imzalanmasına müteakip bilgisayarda taratılarak PDF formatına getirilmeli ve CD ortamında dosyasıyla birlikte verilmelidir. (CD’de hem PDF, hemde Word formatındaki hali bulunmalıdır.)


1. Çalışmanın türüne uygun klasör dosya rengi (GRİ) seçilmelidir.
2. Kontrol Formu
3. Sırasıyla dosyada bulunması gerekenler.
3-1. Dilekçeler
3-1.a Sorumlu Arastırmacı Dılekce Formu (2).Docx
3-1.b Doktor Sorumlulugunda Arastırma Dılekce Formu (1).Docx
3-1.c Klinik onayı.docx
3-1.d İyi Klinik Uygulamalar Taahhütnamesi.Doc
3-1.e Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Taahhütname
3-1.f Revizyon Üst Dilekçesi
3-1.g Başka bir Etik Kurula Başvurulmadığına ilişkin form
3-1.h Tez Amaçlı Etik Kurul Başvuru Dilekçesi
3.1.I Çalışmaya Yardımcı Araştırmacı Ekleme Onam Formu
3-2. Başvuru formları
3-2.a Gozlemsel Calısmalar Basvuru Formu.Docx
3-2.b Klınık Arastırmalar Basvuru Formu.Docx
3-2.c Tıbbi Cihazlar İle Yapılan Gözlemsel Çalışmalar İçin Başvuru Formu-Tcokka-Fr-03.Docx
3-2.d Gozlemsel Calısmalarda Degısıklık Basvuru Formu.Docx
3-2.e Klinik Arastırmalarda Degısıklık Basvuru Formu.Docx
3-3. Calısma Ozetı.docx
3-4. Arastırma Protokolu.docx, varsa anketler ve ek belgeler eklenmelidir. (Çalışma Protokolünde başlığı amaçı materyal metot ayrıntılı olarak yazılmalıdır)
3-5.Bütçe Formu.Docx (Araştırmada Cihaz/Kit/ Malzeme vs. Kullanılacaksa kırtasiye hariç tüm ürünler için Proforma Fatura gereklidir)
3-6.Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu 
3-7.Özgeçmiş Formu.Docx(Koordinatör / sorumlu, yardımcı araştırmacı varsa destekleyici, eksiksiz tüm araştırıcılar için doldurulmalıdır)
3-8 2013-Helsnk_Bldrges.Pdf (Her sayfası tüm araştırmacılar tarafından imzalanmalıdır)
3-9.Sigorta Taahhütnamesi.Docx
3-10. Kaynaklar (KONUYLA İLGİLİ ÜÇ ADET LİTERATÜR GETİRİLECEK)
4. Diğer Formlar
5.1. Değişiklik yapılacak çalışmalar için
5-1.a. Değişiklik Yapılmasına İlişkin Başvuru Formu.Docx
5-2 Sonlanım Bildirimi Başvuru Formu.Docx
5-3 Araştırma Çalışmalarında Personel Görevlendirme Başvuru Formu.Docx

COVID – 19 İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI GEREKMEKTEDİR.

Dosyada toplanan bilgiler, Word formatında klasör şeklinde hazırlanmalı formların imzalanmasına müteakip bilgisayarda taratılarak PDF formatına getirilmeli ve CD ortamında dosyasıyla birlikte verilmelidir. (CD’de hem PDF, hemde Word formatındaki hali bulunmalıdır.)


21 Aralık 2023