Kurumsal

Misyon / Vizyon

YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİSYON, VİZYON VE KALİTE POLİTİKASI

MİSYONUMUZ

Sunduğumuz hizmetlere başvuran her bireye alanında uzman sağlık personelimizce kaliteli, etkin tanı ve tedavi hizmetini çağın bilgi ve teknolojisini kullanarak sunmak, kamu sağlık hizmeti sunumunda öncü kurumlar arasında olmak, sağlık eğitim öğretimi ve araştırma faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmektir.

VİZYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası alanda güncel gelişmeleri takip ederek en üst düzey sağlık hizmetini sunan, hasta ve çalışan memnuniyetini önceleyen, sağlık hizmeti sunumunda örnek gösterilen kurumlar arasında olan ve sunduğu her hizmette ekip ruhunu ortaya koyan bir sağlık kuruluşu olmayı devam ettirmektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sunduğumuz sağlık hizmetlerine başvurularda hasta ve hasta yakınlarının tüm ihtiyaç ve beklentilerini sağlık mevzuatı ve bilimsel ilkelere bağlı kalarak karşılamak, tanı ve tedavi hizmetlerini kolay ulaşılabilir, etkin ve verimli sunmak, hizmete erişimde standartları belirlemek, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak, hizmet sunum performansımızı sürekli geliştirmek, ülkemizde sağlık eğitimi, araştırmaları ve bilimsel faaliyetlerinde uzman ekibimizle öncü kuruluşlar arasında olmayı devam ettirmektir.

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Hastanemiz bünyesinde verilen hizmetler süresince;
-Hasta ve çalışan memnuniyeti, mahremiyeti ve güvenliği ilkelerine bağlı hizmet sunumu gerçekleştirmek,
-Gelişen sağlık teknolojilerini takip etmek, değişim ve gelişime açık olmak,
-Sağlıkta kalite, akreditasyon ve verimlilik standartlarını öncelemek, uygulamak, uygulamaları takip etmek ve geliştirmek,
-Etik değerlere bağlı kalmak,
-Etkin, etkili, kolay ulaşılabilir, kaliteli, şeffaf, güvenilir ve hesap verilebilir sağlık hizmetini profesyonel şekilde sunmak,
-Toplumsal ve yasal sorumluluklarımızın bilincinde olmak ,
-Sağlık eğitimine önem vermek, bilimsellik ilkesine bağlı kalmak, ürettiğimiz bilimsel bilgi ve hizmetimizi paylaşmak,
- Kurumsal iletişimi, kurum kültürünü geliştirmek temel ilke ve değerlerimiz arasında yer almaktadır.


29 Mayıs 2024