Uzaktan Sağlık Sistemi


Birim Hakkında


Bakanlığımız tarafından mekana ve coğrafyaya bağımlı olmaksızın bilişim teknolojileri kullanılarak sağlık hizmeti sunulmasının kuralları Resmi Gazete' de 10.02.2022  Tarihinde yayımlanan Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik ile belirlendi.  

Yeni düzenlemeyle uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek için hekimlerimiz ve diğer sağlık personelimizin uzaktan sağlık bilgi sistemine bağlanabilmesi için gerekli altyapı ve teknik donanım imkanları, Bakanlığımızca üretilen veya tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkan sağlayan güvenli "uzaktan sağlık bilgi sistemi" yazılımı, hizmet sunacak mekan ve alanında Uzman Personel planlamamızı tamamladıktan sonra  25.08.2023 tarihinde Uzaktan Sağlık Hizmeti Faaliyeti  İzin Belgemizi alarak hizmet sunumuna başladık.

Hastanemizde Uzaktan Sağlık Hizmeti ile sunulan hizmetler

 * Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, hizmetin elverdiği ölçüde muayene edilmesi
* Kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesinin yapılması, teşhis edilmiş hastalıklarının kontrol edilmesi ve kişiye tıbbi danışmanlık verilmesi
* Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziki olarak müracaat etmesinin önerilmesi
* Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin laboratuvar ve klinik parametrelerinin değerlendirilmesi, tedavi ve ilaç önerilmesi
* Koruyucu sağlık hizmetinin desteklenmesi, sağlıklı yaşamın desteklenmesi
Psikososyal destek hizmeti verilmesi
*  Evde Sağlık Hizmeti alan hastalarımız için kontrol ve danışmanlık hizmetleri
* Sağlıklı yaş alma merkezimizde takip edilmesi
*  Kronik hastalığı veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi


Hastanemizde Uzaktan Sağlık Hizmeti ile sunulan Bölümler
     *  Yaşam

     *    Nöroloji

     *   Psikiyatri

     *    Sağlık Kurulu

     *    İç Hastalıkları

     *   Evde Sağlık Birimi

     *  Sağlam Çocuk Polikliniği

     *   Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 
Uzaktan sağlık hizmeti sunumu esnasında elde edilen kişisel veriler, ilgili mevzuat haricinde hiçbir şekilde işlenemeyecek ve başka bir kuruluşa aktarılamayacaktır.

Ayrıca Hastanemizde İlgili mevzuatı çerçevesinde uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uzaktan sağlık hizmeti de sunulmaktadır.

12 Haziran 2024