Evrak Birimi


Görev Tanımı

Temel İş, Yetki  Ve Sorumluluklar

-Hastaneye Gelen Evrakların Kayıt Altına Alınması Ve Bu Evrakların Sevki İçin Müdürü Sunulması
-Sevk Sonrası Müdürlükten Gelen Evrakların İçinde Yöneticilik Makamına Sevk Edilmiş Olanların Makama Çıkartılması Ve Evraklarında Sevkinden Sonra Birime Gelen Evrakların Tarama İşlemi İle Kayıt Altına Alınması
-Taraması Biten Evrakların Sevk Yerlerine Dağıtımı
-Hastane Birimlerinden Giden Evrak Olarak Yazılmış Yazıların Kayıt Altına Alınması
-Elden Giden Evrakların Kişilere Tebliği
-Görevlendirme ve İcra Yazıların Hastane İçinde Kişilere Tebliğ Edilmesi
-Üst Veya Yan Kurumlara Giden Evrakların Dağıtımı
-Postaya Verilecek Evrakların Elektronik Pullama Makinasından Geçirilmesi Ve Listelenip Postaneye Teslimi

22 Aralık 2023