Basın Yayın İletişim ve Tanıtım Birimi

Görev Tanımı

1) Hastanemizin medya, iletişim ve tanıtımıyla ilgili faaliyetleri bağlı olduğumuz Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli planlamak ve yürütülmesini sağlamak,
2) İletişim, tanıtım ve medya ilişkileri konusunda Hastane Personellerimize danışmanlık yapmak,
3) Medyada ( yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) yer alan hastanemiz ile ilişkili haber, yorum ve eleştirileri izlemek, iletişim sürecini takip etmek, ve koordine etmek,
4) Hastanemiz ile ilgili basında çıkan haberlerde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile , Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışmak,
5) Hastanemizin etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf, kamera çekimi, kurgu ve düzenleme, grafik tasarım işlemlerini yapmak ve bunları arşivlemek,
6) Hastanemizin sosyal medya hesaplarını Bakanlığımızın kurumsal temel ilke ve prensipleri çerçevesinde güncel olarak yönetmek,
7) Basın haberleri, basın bültenleri, ve basın duyurularını, hazırlamak ve yayınlanması maksadıyla Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli medya kuruluşlarına göndermek ve bu çalışmaları Bakanlık haber havuzuna dahil ederek süreci takip etmek, konuya ilişkin arşiv çalışmaları yapmak,
8) Medya tarafından resmi yazıyla talep edilen uzman görüşü, özel röportaj, bilgi verme, haber ve çekim yapma taleplerinin yetkililerin izni dahilinde karşılanmasını sağlamak,
9) Hastanemiz içerisinde yetkililerin izni ile yapılacak her türlü kamera ve fotoğraf çekimi ve haber yapımını koordine etmek ve süreci yönetmek,
10) Hastanemizin internet sayfası içerik tasarımı ve güncellenmesi  ile manşet haberlerinin girişini sağlamak ve bu konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli çalışmak,
11) Hastanemizin kurumsal tanıtımının en iyi şekilde yapılmasına ilişkin, ulusal ve uluslar arası alanda kurum ve kuruluşların ilgili birimleri ile koordineli çalışmalar yürütmek,
12) Hastanemizin Bakanlığımız sağlık turizmi politikalarına uygun olarak ulusal ve uluslar arası tanıtımını sağlamak ve kitle iletişim araçlarıyla yürütülmesini koordine etmek,
13) Hastanemizin tanıtıcı; yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
14) Hastanemizin iletişim ve tanıtım ile ilgili Bakanlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek,
15) Hastanemizde medya mensuplarının haber alma, haber yazma ve medyaya haber geçme faaliyetlerini  yürütebilmesi için uygun fiziki ortam sağlanarak mihmandarlık yapılıp bu görevlerimizi İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi  Dairesi Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile koordineli olarak işbirliği içerisinde yürütmek.

29 Mayıs 2024