Biyokimya

 

Birim Hakkında

Uluslararası kabul görmüş yöntemler ve son teknoloji cihazlar kullanılarak hizmet veren biyokimya laboratuvarında 1 Numune Kabul ve Tüp Tasnif Cihazı, 2 klinik Biyokimya , 2
Koagülasyon Cihazı, 1 Kan Gazı, 1 Sedimantasyon, 2 İdrar Otoanalizörü, 3 Tam otomatik Kan Sayım Cihazı,3 Eliza-Hormon Otoanalizörü, 2 HbA1C otoanalizörü olmak toplam 17 cihazla ayda yaklaşık 350.000’e yakın test yaparak 24 saat hizmete devam etmektedir.

Laboratuvarımız BIORAD, RIQAS, ONE WORLD ACCURACY, KBUDEK, Serocon, NQS Dış kalite Kontrol Programları ile aylık olarak değerlendirilmekte, günlük iç kalite kontrol
çalışmaları ile zamanında, güvenilir ve doğru sonuçlar verme idealiyle alanlarında uzman ve teknisyen kadrosu ile hizmet vermektedir.

Vizyonumuz nitelikli personel, altyapı, geniş test yelpazesi ve gelişmiş laboratuvar olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış, diğer sağlık
kuruluşlarına da hizmet verebilecek düzeyde donanımlı bir laboratuvar olmaktır. Laboratuvarımızda 3 Klinik Biyokimya Uzmanı, 14 Laboratuvar Teknikeri-Teknisyeni ve 4
Biyolog ile hizmet verilmektedir.02 Şubat 2024