Çocuk İzlem Merkezi

Klinik Hakkında

ÇOCUK IZLEM MERKEZİ

Cinsel istismar mağduru olduğundan şüphelenilen çocukların, adli süreçlerde ikincil örselenmesini önlemek amacıyla, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastane çatısı altında, ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışacağı, dışarıdan hastanenin diğer kliniklerinden farklı fiziksel özelliklerde, bütün adli, tıbbi ve psikososyal işlemlerin tek seferde yapılmasına imkân verecek koşulların sağlandığı, çocuk dostu bir ortamdır.

Hastanemiz bünyesinde bulunan Ankara Çocuk İzlem Merkezi, çocuklara yönelik koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin yanında aynı zamanda bir eğitim merkezi olarak da işlev görmektedir. Eğitimlerimiz hem hastane hem de paydaş kurumların personeline yönelik olabilmektedir.

Söz konusu merkezlerin, 04.10.2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çocuk İzlem Merkezi Başbakanlık Genelgesi” ile yaygınlaştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Genelge doğrultusunda hâlihazırda ülkemizde 67 ilde 70 ÇİM hizmet vermekte olup, 81 ilde yaygınlaştırma faaliyetleri devam etmektedir.

Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı:

ÇİM’ lerde görev yapacak personele yönelik; Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 04 Şubat 2014 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenerek Bakanlık Makamının 05/06/2015 tarihli ve 634 sayılı onayı ile yürürlüğe giren “Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı” standartlarına uygun olarak eğitimler düzenlenmektedir.

40 saat teorik, 216 saat uygulamalı olmak üzere toplamda 256 saat (32 iş günü) eğitim verilmektedir. Eğitime; hekim, çocuk gelişimcisi, psikolog, sosyal çalışmacı ile çocuk gelişimi, psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik veya sosyal hizmet alanlarında yüksek lisans yapmış hemşireler kabul edilmektedir.

Katkı Sağlanan Çocuk İhmal ve İstismarı - Cinsel İstismar (ÇİM) Farkındalık Eğitimleri, Seminer ve Çalıştaylar;

       Çocuk ihmali ve istismarını önlemeye yönelik farkındalık faaliyetleri kapsamında,  çocukla karşılaşan ve karşılaşma ihtimali olan diğer kurumların personellerine eğitimler verilmektedir.

                  Eğitim programında; çocuğun fiziksel, cinsel ve ahlaki gelişim süreçleri, çocuğa yönelik kötü muamele; tanımı, tipleri, sıklığı, risk faktörleri, istismar çeşitleri, istismarın kısa dönem etkileri (istismarı tanıyabilmek- belirti ve bulgular), istismarın uzun dönem etkileri, çocuklarda sık karşılaşılan psikopatolojiler, çocuk istismarı ile ilgili yasal mevzuat, ÇİM işleyişi ve uygulamaları gibi konular yer almaktadır.  

§  Adalet Bakanlığı kapsamında;

Ø  Adalet Akademisi Seminerleri

Ø  AGO Uzmanları Eğitimi

Ø  Mağdur Hakları Dairesi işbirliği ile Tercüman Eğitimi

§  İçişleri Bakanlığı kapsamında

Ø  Emniyet Genel Md. Çocuk Şb ve Büro Çalışanları Eğitimi

Ø  Jandarma Gn. Kom. Eğitimi

Ø  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi/ Beytepe Seminerleri

§  Aile ve Sosyal Hiz. Bakanlığı kapsamında;

Ø  Kadın Konukevleri ve ŞÖNİM Eğitimi

§  Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında

Ø  Okul Müdürleri Eğitimi

Ø  Yenimahalle Rehberlik Araştırma Merkezi (Okul Müdürleri)

§  Diyanet İşleri Başkanlığı kapsamında

Ø  Din Görevlileri Eğitimi

§  Yüksek Öğrenim Kurumu kapsamında;

Ø  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Doktora Programı Alan Uygulamaları Eğitimi

Ø  Gülhane Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri Semineri

Ø  Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü Semineri

Ø  Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Diversiyon kavramı ve uygulamaları üzerine yapılan çalıştay

Ø  Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü Semineri

Ø  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Alan Uygulamaları Eğitimi

§  Sağlık Bakanlığı kapsamında;

Ø  Çocuk İzlem Merkezi Sorumlu Hekimleri Eğitimi

Ø  Sağlıklı Hayat Merkezleri Eğitimleri

Ø  Halk Sağlığı Gn. Md. ALO 191 Çalışanları Eğitimi

Ø  Hastane Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim

1


2


25 Aralık 2023