Etik Kurul

Başvuru Dosya Ücretleri

2021 Yılı Başvuru Ücretleri (Güncelleme:11.09.2023)

İlk Başvuru

Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu

5.238,00

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu

2.628,00

BY/BE Çalışmaları İlk Başvurusu

2.628,00

Gözlemsel İlaç Çalışmaları İlk Başvurusu

2.628,00

Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Klinik Araştırma İlk Başvurusu

5.238,00

Önemli Değişiklik Başvuruları

Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu

1.783,00

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu

1.188,00

BY/BE Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu

1.188,00

Gözlemsel İlaç Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu

1.188,00

Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Klinik Araştırmaları Önemli Değişiklik Başvurusu

1.783,00

Değişiklik Başvuruları

Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu

105,00

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu

105,00

BY/BE Çalışmaları Değişiklik Başvurusu

105,00

Gözlemsel İlaç Çalışmaları Değişiklik Başvurusu

105,00

Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Klinik Araştırmaları Değişiklik Başvurusu

105,00

İthalat Başvuruları

Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalat Başvurusu

480,00

Araştırmacı Toplantısı Başvuruları

Klinik Araştırma Araştırmacı Toplantısı Başvurusu

208,00

Depolama / Arşivleme Hizmeti Başvuruları

Klinik Araştırma Ürünü Depolama Hizmeti Kontrol Başvurusu

7.131,00

Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu

7.131,00

Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi

688,00

Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti İçin Uygunluk Belgesi

688,00

Zayi Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi

688,00

Zayi Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti İçin Uygunluk Belgesi

688,00

Araştırma ürünü ithalatı işlemleri dışında uzmanlık tezleri veya akademik amaçlı araştırmalar için başvuru ücreti yatırılmasına gerek yoktur.


Kaynak : https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar

11 Eylül 2023