Beslenme ve Diyet Birimi

 

Birim Hakkında

 BESLENME VE DİYET BÖLÜMÜNDE  VERİLEN HİZMETLER

Hastanemiz beslenme ve diyet bölümünde klinik, poliklinik,  nütrisyon,  diyabet okulu, gebe okulu ve mutfak alanlarında hizmet verilmektedir.

Sorumlu Diyetisyen: Başhekimlikçe öngörülen komisyonlarda(muayene, kontrol vb.) görev almaktadır.Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar ve uyulmasını sağlar. Hastane idaresi tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapar. Diyetisyenler arasında görev dağılımı yapıp çalışma çizelgelerini hazırlar, idare onayını alır. Yemek hizmetinde çalışan personelin denetimini yapar, hizmet içi eğitimlerini planlar, uygular ve uygulatır. Hizmetin her aşamasında besin, personel, fiziksel alan ve araç-gereçlerin temizlik ve hijyeni için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. İhale hazırlığında ve satın alma komisyonlarında görev yapar.

Klinik Diyetisyeni: Tüm yatan hastalara klinik bazında günlük  vizit  yaparak, doktor tarafından  hbys   üzerinden   belirtilen diyet  ve normal  yemek istemleri doğrultusunda beslenme planlanması yapar.  Hastalara hastanede yatarken ve taburcu olduktan sonra uygulayacağı diyeti hakkında eğitim ve beslenme programı verir.

Poliklinik Diyetisyeni: Diyet polikliniğinde yetişkin ve çocuk hastalara hizmet verilmektedir. Poliklinik diyetisyeni doktor tarafından polikliniğe yönlendirilen hastalara, diyet ve beslenme ihtiyaçlarına göre uygun diyet programı hazırlar. Takip gerektiren hastalara ilgili bilgilendirmeyi yapar.

Nütrisyon Diyetisyeni:  Hastanemiz nütrisyon ekibinde bir diyetisyen görev yapmaktadır.  Günlük olarak yoğun bakımda yatan hastaların vizitleri  yapıp  kliniklerden ve evde sağlık  polikliniğinden gelen konsültasyonlara göre nütrisyon desteği alması gereken hastalara enteral ve parenteral beslenme programları hazırlar.

Diyabet Okulu: Hastanemiz diyabet okulunda da bir diyetisyen görev almaktadır. Belirli aralıklarla yetişkin diyabetik hastalara eğitim verilmektedir.

Çocuk endokrin ve yetişkin endokrin kliniklerinde diyabetik hastalara karbonhidrat sayımı eğitimi verilmekte ve belli aralıklarla takip edilmektedir.

Gebe okulu: Hastanemiz gebe okulu eğitiminde görevli diyetisyenlerimiz planlanan tarihlerde hem sözel hem de görsel eğitim araçları kullanarak uygulamalı eğitimler ile anne adaylarına yardımcı olmaktadır. Diyetisyenlerimizin verdiği bu eğitim sayesinde, gebelerimiz gebelikte ve doğumda beslenme ile ilgili tüm bilgileri öğrenebilmektedirler.

Mutfak Diyetisyeni: Mutfak diyetisyeni kontrol teşkilatı üyesidir.  Mutfağa alınan her türlü yiyecek ve içecek malzemenin kontrolünün yemek hizmetleri teknik şartnamesi hükümlerine göre yapılması, hazırlanması, pişirilip servise sunulması aşamalarında görev alır. Aylık normal yemek ve diyet yemeği menülerini planlar. Mutfak günlük yemek hizmet kontrol formu doğrultusunda günlük mutfak kontrollerini yapar.

Diyabetli Hasta Rehberi
1. HİPOGLİSEMİ (tıklayınız)
2. HİPERGLİSEMİ (tıklayınız)
Yolculukta Dikkat Edilecek Hususlar (tıklayınız)24 Nisan 2024