Kalite Yönetim

Kalite Yönetim

Yenimahalle EAH Kalite.jpg

KALİTE YÖNETİM
Kalite yönetimi; temel iş, yetki  ve sorumluluklar, kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve
düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin yerine getirilmesini, Hasta ve Çalışan Güvenliği
ile memnuniyetini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.
•Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.
•Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
•Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.
•İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
•Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
•Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket
uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme
çalışmaları gibi) yönetmelidir.
• Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
• Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
• Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.
                                                                       


26 Şubat 2024