KBRN Arındırma Ünitesi
29 Mayıs 2024

KBRN, Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

KBRN; kasten, kazaen veya doğal afetler sonucu kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer tehlikeli maddelerden ortama yayılarak insan ve çevre üzerine birçok olumsuz etkiler oluşturan tehlikeli maddelerin hepsini ifade eder.
KBRN Ünitesi bu tür tehlikeli maddeler ile maruziyet sonrası kişilerin bu maddelerden arındırılmaları ve gerektiğinde karantina altına alınmalarını sağlayan sistemler bütünüdür.

Ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik konumu, düzensiz bir kentleşme ile sanayileşmenin getirdiği riskler, diğer ülkelere oranla bu konuda bizleri daha fazla risk altında bırakmakta ve daha fazla hazırlıklı olmayı bir zorunluluk olarak ortaya koymaktadır.

KBRN ÜNİTESİ Hastane Acil Servisin ana giriş kapısının ön kısmında sağ tarafta bulunmaktadır.
Resim1.png

KBRN riskleri nelerdir?

1. Kimyasal üreten tüm fabrikalar
2. Kimyasal depolar
3. Tankerler
4. Boru hatları
5. Salgın hastalıklar
6. Radyoaktif malzeme olan yerler
7. Nükleer reaktörler

Endüstriyel riskler nelerdir?

1. Fiziksel: Gürültü, vibrasyon, sıcak, soğuk, basınç, radyasyon, toz, fiber
2. Kimyasal: yanıcı patlayıcı mad., toksik ve zehirli mad., hassasiyet yaratan mad.
3. Biyolojik: Toz ve patojenler
4. Psikolojik: Çalışma yeri şartları, bağımlılık,
5. Diğer: İş kazaları, meslek hastalıklar

KBRN olayının özellikleri

1. Panik ve kargaşa yaratır.
2. Sağlık hizmetlerine aşırı yük oluşturur.
3. Müdahale, zor ve zaman alıcıdır.
4. İlk müdahale eden kişi risk altındadır.
5. Kişisel koruyucu malzeme gerektirir.
6. Dekontaminasyon (arındırma) gerektirir.
7. Hazırlıklı olmak zordur