Evde Sağlık Hizmetleri

Klinik Hakkında

📌 Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması,  hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar.
📌Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyon sağlanır. Gerektiğinde, stoma ve yara bakımı, diyabet eğitimi hemşiresi gibi, konularında eğitim almış hemşirelerin hizmete katılması sağlanır.
📌
Evde sağlık hizmeti alan kişiler, tıbbi zorunluluk hallerinde sorumlu tabibin veya diş tabibinin gördüğü lüzum üzerine en uygun sağlık kurum veya kuruluşuna sevk edilir.
📌
Hasta ya da hasta yakınları tarafından evde sağlık hizmetine evde sağlık iletişim merkezi aranarak ve/veya Bakanlığın belirlediği bilişim araçları vasıtasıyla başvuru yapılabilir. Ayrıca hekim, aile hekimi, bakım ve sosyal destek hizmetlerinde görevli olanlar tarafından da ESYS yazılımı ile entegre yazılımlar vasıtasıyla evde sağlık talepleri yapılabilir.

📌 ESHİM; 444 38 33 numaralı hattan veya Bakanlık tarafından belirlenecek iletişim hattı ile hizmet sunar. Hasta başvurusu ESYS’de kayıt altına alınır ve ESKOM’a iletilir.

📌 Evde sağlık hizmeti talebinde bulunan bireyler ESHİM’e saat 24.00’a kadar başvuru yapabilir.
📌
ESH mesai saatlerinde sunulur. Ancak müdürlük ilin durumu, talep yoğunluğu, hastaların tıbbi durumları göz önünde bulundurarak belirlediği birimlere hafta içi, hafta sonu, resmî tatil günlerinde mesai kaydırma yöntemiyle hizmet sunumunu sağlar.
📌 
Evde sağlık hizmetleri randevu sistemine dayalı olarak yürütülür.
📌 
Vakanın durumuna göregünlük, haftalık veya aylık dilimler halinde önceden hazırlanan ziyaret gün ve saatlerini, ekipte yer alacak personelin unvan ve kimlik bilgilerini içeren ziyaret planı evde sağlık hizmeti verilecek kişi veya aile bireylerine önceden bildirilerek randevu alınır.
Başvurusu değerlendirilen ve kabulü uygun görülen kişiler içinhasta kayıt dosyası açılır. Bu dosyada;

📍  Hastanın kimlik bilgileri, adresi,

📍  İletişim telefonları,

📍  Sosyal güvencesi,

📍  Sosyal durumu,

📍  Hastalığı,  uygulanan tedaviler,

📍  Sürekli kullandığı ilaçlar,

📍   Kullandığı tıbbi cihaz,

📍  Protezlere ilişkin bilgiler

📍  Var ise alkol sigara ve benzeri alışkanlıkları ile evde bakım hizmeti veren sağlık ekibinin takip notları yer alır. 

📌 Ev ziyaretlerinde verilen sağlık hizmetleri sırasında hastanın ailesinden birinin veya bir yakınının bulunması sağlanır.

  

Evde sağlık hizmetinin sonlandırılması

Evde sağlık hizmeti;

a) Hastanın vefat etmesi,

b) Hastanın hekim tarafından ESH’ye ihtiyacının kalmadığının tespiti,

hallerinde sonlandırılır.

Yukarıda belirtilen sebeplerle hizmetin sonlandırılması haricinde ekiplerin hizmet sonlandırma için tereddüt ettiği hallerde öncelikle hazırlayacağı tutanak ile durumu, ESKOM aracılığı ile yürütme komisyonuna iletir. Konu, komisyon marifeti ile karara bağlanır. Komisyon kararını tutanağın komisyona ulaşmasını takip eden günden başlayarak üç iş günü içerisinde alır. Komisyon kararının beklendiği süre zarfında değerlendirmede olan hastanın, ESH sunulmasını gerektiren iş ve işlemler, koordinatörün kararı doğrultusunda yürütülür.  

Adresimiz:

Erler mh. Türkkızılayı Caddesi no: 4/A

Telefon numaralarımız:

0312 293 32 07

11 Ocak 2024