EPK (Eğitim Planlama Kurulu)

EPK Başvuruları

- Bilimsel araştırma başvurusu

Kurumumuzda bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacılar araştırma konusuna ilişkin etik kurul onayını aldıktan sonra hastanemiz eğitim planlama kuruluna başvuru yapabilirler. 

- Araştırma görevlileri için tez başvurusu

Kurumumuzda tez  çalışması yapmak isteyen araştırmacılar araştırma konusuna ilişkin etik kurul onayını aldıktan sonra hastanemiz eğitim planlama kuruluna başvuru yapabilirler. 

- Araştırma görevlileri için rotasyon başvurusu
 
Kurumumuzda ya da kurum dışında rotasyon yapacak araştırma görevlileri EPK  onayı aldıktan sonra rotasyon yapabilirler.

- Başka kurumdan hastanemizde rotasyon yapmak için başvuran araştırma görevlileri 

Başka kurumda çalışıp kurumumuzda rotasyon yapmak isteyen araştırma görevlileri kendi kurum amirleri ve klinik sorumlularının onaylarını içeren belgelerle beraber dilekçeyle hastanemizden EPK  onayı aldıktan sonra rotasyon yapabilirler.

- Bilimsel toplantı katılım talebi

Kurum içi veya kurumlar arası seminer, konferans, bilimsel toplantılar, ulusal ya da uluslar arası kongre, sempozyum, kurs ve çalıştay katılım talepleri EPK'ya yapılır.

11 Eylül 2023