Anestezi ve Reanimasyon

Klinik Hakkında

Anestezi polikliniğinde hastanın ameliyat sürecini güvenle geçirmesi için ameliyat öncesinde incelemeler, muayene, test ve gerekli konsültasyonlar sonucunda bir anestezi planı oluşturularak hastanın ameliyat boyunca ağrısız olması, ameliyat sırasında hastanın tüm hayati fonksiyonlarının (nefes alma, nabız, tansiyon gibi ) kontrolü ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi amaçlanmıştır.
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
Ameliyathane, hastane içinde cerrahi işlemlerin aseptik bir ortamda
gerçekleştirildiği odalardır. Hastanemiz ameliyathanesinde 7, doğumhanede 1,
lokal ameliyathanede 1 olmak üzere toplam 9 ameliyat masası mevcuttur.
Ameliyathaneye çalışanların giriş ve çıkışları daima kontrollü olur. Steril alana
ameliyathane ekibi dışında giriş yapılmaz. Steril alana girişler Hastane Yönetimi
ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından belirlenen “Ameliyathane Steril
Alan Giriş Kurallarına” göre yapılır.
Hastalar ise ameliyathaneye hasta giriş bölümünden, sedye ile hasta gömleği
giymiş ve bone takılı vaziyette kabul edilir.
Hastanın klinikten ameliyathaneye, ameliyathaneden kliniğe transferinde sağlık
personelimiz eşlik eder ve her aşamada Güvenli Cerrahi basamakları izlenir.
Ameliyatı gerçekleştirecek Cerraha her ameliyatta Anestezi ve Reanimasyon
Uzmanı, Anestezi Teknisyeni ve Ameliyathane Hemşiresi eşlik eder.
Ameliyat bitiminde hastalarımız Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlarımızın
uygun gördüğü süre boyunca uyandırma ünitesinde takip edilir, genel
durumlarına göre kliniğe transferi sağlanır.

MAVİ KOD UYGULAMASI
Mavi Kod, ani dolaşım ve solunum durması olduğunda, hastaya en kısa sürede
müdahale edilmesini sağlamaya yönelik acil durum yönetim aracıdır. Mavi Kod,
dünyada aynı acil durum için aynı rengin kullanıldığı tek renkli koddur.
Hastanemiz Mavi Kod Ekibi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı, Anestezi
Teknisyeni ve Güvenlik Görevlisinden oluşmaktadır.
Hastanemiz içinde ve bahçesinde acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan;
Hastalar,
Hasta yakınları,
Tüm hastane personeline en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil
durum yönetim aracıdır.
Mavi kod durumunda en yakın dahili telefondan 2222 aranır, mavi kod hattı
dinlendikten sonra “#” tuşuna basarak çağrı başlatılır.

Mavi kod ekibi, çağrıyı aldığı andan itibaren en geç 3 dakika içerisinde olay
yerine ulaşır.
Hastaya gerekli tıbbi müdahale yapılır.
Mavi kod ekibi olay yerine ulaştığında çağrının başlatıldığı telefondan 2222 “#”
tuşlanarak mavi kod durumu sonlandırılır.
Olaylara müdahale sürelerinin incelenmesi ve iyileştirme faaliyetleri Kalite
Yönetim Birimi tarafından yapılmaktadır.

  • 1.JPG
  • 2.JPG

22 Aralık 2023