Eğitim Birimi

Görev Tanımı

Hastane vizyonu, misyonu ve kalite politikası doğrultusunda çalışanlarımızın mesleki bilgi-beceri düzeylerini çağın gelişmelerine uygun şekilde sürekli yükseltmek, geliştirmek ve yüksek kalitede hasta bakım çıktılarını elde edebilmek için kalite standartları doğrultusunda eğitim verilmesini sağlamaktır.

Hastanemiz eğitim verilen bir merkezdir. Birimimizin öncelikle işlevi eğitim hastanelerinin temel görevlerinden olan, tüm çalışanların hizmet içi eğitimi süreci içinde yer alan her türlü eğitim etkinliklerinin ve çalışmalarının yürütülmesi, düzenlemelerin yapılmasıdır.

Hizmet içi eğitimdeki temel amaç;

  • Sağlık personelini, değişen ve gelişen sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirmek ve verimli olabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak
  • İş verimini arttırmaktır.

Eğitim Biriminde farklı kategorilerde eğitim programları düzenlenmektedir. Bunlar;

  • Hizmet Kalite Standartları Eğitimleri
  • Enfeksiyondan Korunma Eğitimleri
  • Meslek bazında hizmet içi eğitim programları
  • Birim bazında hizmet içi eğitim programları
  • Hasta eğitimi
  • Genel oryantasyon programları eğitimi
  • Birim oryantasyon programları eğitimleri
  • Hasta hakları ve iletişim

03 Ocak 2024