Odyoloji

 

Birim Hakkında

Hastanemizde 08:30-16:30 saatleri arasında Poliklinik hizmeti verilmektedir. Poliklinik hizmetlerinde hastalarımıza hekim seçme hakkı tanınmıştır. 


Saf Ses Odyometri Testi (İşitme Testi) :İşitme sağlığı durumu hakkında bilgi edindiğimiz ve değişik frekanslarda ( 250 Hz -500 Hz-1000 Hz-2000 Hz-4000 Hz-6000 Hz-8000 Hz) sinyal sesleri gönderilerek duyulabilen en düşük değer bulunarak eşik değer olarak kabul edilir ve bu eşiğe göre işitme sağlığı değerlendirilir.

Konuşma Testleri: Özel olarak hazırlanan kelimeler ile işitme sağlığının değerlendirildiği testlerdir.

Timpanometri Testi: Orta kulak sisteminin değişkenliğinin ölçümüdür.

Akustik Refleks Testi:Orta kulak,koklea,8.sinir ve beyin sapı işitme yolları hakkında bilgi veren test yöndemidir.14 Nisan 2022