Türk Tıp Dergisi

Ücret Politikası

Ücret Politikası.jpg

ÜCRET POLİTİKASI

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama sürecinde yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

 

PRICE POLICY

No fee is charged from the author or institution under any name.

Our journal has adopted the Open Access Policy and no fee is charged from the authors, including evaluation and publication, for the publications sent to our journal.

29 Haziran 2024