Türk Tıp Dergisi

Amaç Kapsam

Amaç Kapsam.jpg


AMAÇ

"Türk Tıp Dergisi" bağımsız, tarafsız, çift-kör gözden geçirme ilkeleri üzerine yayınlanmakta olan bir genel tıp dergisidir. "Türk Tıp Dergisi” ’nin öncelikli amacı tıp ve diş hekimliği alanlarında yapılan, bilimsel açıdan nitelikli ve literatüre yeni bir katkı sunacak olan klinik ve deneysel araştırmalar ile teorik çerçeveli makaleleri yayınlamaktır. Bunun yanında uygulamayı geliştirmek, bilgi paylaşımına katkıda bulunmak, eğitim ve araştırmanın sürekliliğini sağlamaktır.

KAPSAM

"Türk Tıp Dergisi", genel tıp ve diş hekimliği alanlarını ilgilendiren tüm konulardaki orijinal, tıbbi, klinik öncesi ve klinik araştırmaları ve incelemeleri yayınlayan açık erişimli süreli yayın organıdır. Türk Tıp Dergisi birçok yazı türünü kabul eder. Orijinal makalelerin yanı sıra kısa rapor, derleme yazıları, olgu sunumları, editöre mektuplar, eğitim yazıları, literatür özetleri ve kongre/toplantı izlenimlerini de yayınlar.

"Türk Tıp Dergisi" her yılın Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında olmak üzere üç (3) ayda bir yılda dört (4) kez yayınlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Türk Tıp Dergisi bilim etiği çerçevesinde çift-kör hakemlik süreçleri, uygun yayın süresinin sağlanması ve hızlı gözden geçirme ilkesi ile hareket etmektedir. Derginin hedef kitlesi tıp ve diş hekimliği alanlarında çalışan veya bu alanlara ilgi duyan araştırmacılardır.

"Türk Tıp Dergisi" açık erişim olup, kayıt, makale gönderme ve kabul edildiği takdirde makalenin yayınlanması ücretsizdir. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olması gerekmektedir. İçerik, yayın sürecinin tamamlanmasını takiben derginin internet sayfasında ücretsiz erişime açık hale getirilir.  

AIM

Turkish Medical Journal is a general medical journal published on independent, impartial, double-blind review principles. The primary aim of “Turkish Medical Journal " is to publish clinical and experimental research and theoretical articles in the fields of medicine and dentistry, which are scientifically qualified and will make a new contribution to the literature. In addition, it aims to improve practice, contribute to information sharing, and ensure the continuity of education and research.

SCOPE

Turkish Medical Journal is an open access periodical publishing original, medical, preclinical and clinical research and reviews on all topics related to the fields of general medicine and dentistry. Turkish Medical Journal accepts many types of manuscripts. In addition to original articles, it also publishes short reports, review articles, case reports, letter to the editor, educational articles, literature summaries and congress/meeting impressions.

Turkish Medical Journal is published four (4) times a year every three (3) months in February, May, August and November of each year. Special or additional issues may be published when necessary. The publication language of the journal is Turkish and English. Turkish Medical Journal acts with the principle of double-blind peer-review processes, ensuring appropriate publication time and rapid review within the framework of scientific ethics. The target audience of the journal is researchers working in or interested in the fields of medicine and dentistry.

Turkish Medical Journal is open access and registration, submission and, if accepted, publications of the articles are free of charge. Articles submitted for publication must not have been previously published in another journal. Following the completion of the publication process, the content is made available for free access on the journal's website. 

 

 

29 Haziran 2024