Mutemetlik Birimi

Görev Tanımı

GÖREV AMACI:
Çalışanların maaş ve her türlü ücret tahakkuklarını yapmaktır.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:  

  1. Aylık maaş bordrolarını yapmak,
  2. Aylık nöbet bordrolarını yapmak,
  3. Aylık döner sermaye, vardiya ve ek ödeme bordrolarını yapmak,
  4. İcap ödemelerini ve ikinci görev ödemelerini yapmak,
  5. Banka, muhasebe, saymanlık işlemlerini takip etmek,
  6. Giden ve gelen personelin yolluk bordrolarını yapmak,
  7. Personelin derece kademe ilerlemelerini takip edip maaş bordrolarına işlemek,
  8. Biriminde çalışan personelin çalışma düzenini ve görev dağılımını yapmak,

22 Aralık 2023