26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ
05 Ocak 2022

  • HASTA HAKLARI BİRİMİ PERSONEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
  • HASTA HAKLARI BİRİMİ PERSONEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
  • HASTA HAKLARI BİRİMİ HASTA BİLGİLENDİRME
  • HASTA HAKLARI BİRİMİ HASTA BİLGİLENDİRME
  • HASTA HAKLARI BİRİMİ HASTA BİLGİLENDİRME
  • HASTA HAKLARI BİRİMİ HASTA BİLGİLENDİRME
  • HASTA HAKLARI BİRİMİ HASTA BİLGİLENDİRME
  • HASTA HAKLARI BİRİMİ HASTA BİLGİLENDİRME

26 Ekim Hasta Hakları Günü

Bugün 26 Ekim Hasta Hakları Günü. Hasta Hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayında (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumu’nda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir.  Ulusal düzeydeki yasal düzenleme Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi mevzuatlarda yer almaktadır. Ülkemizde 1998’de, 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.


HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI İÇİN TIKLAYIN