Hasta Hakları

 

Görev Tanımı

 1


1-Başta çocuklar ve özürlüler olmak üzere tüm hastaların danışmanlığını ve savunuculuğunu yapmak.
2-
Başvuruları almak, ilk görüşmeyi yapmak, hasta hakları başvuru formunu doldurmak, başvuru sahibine bilgi vermek, danışmanlık yapmak.
3-Başvuru alındığında durum acil ise aynı gün hastane idaresini bilgilendirmek.
4-Hastaların eleştiri ve önerilerini dinlemek.
5-Formların gözden geçirilmesi ve değerlendirme çalışmalarına katılmak.
6-Güncel ve görevi ile ilgili yayınları izlemek ve duyurmak.
7-Çalışmaları hasta merkezli yapmak, hastaların haklarını daha çok koruyan ve hastaları memnun etmeye ve alınan kararlara hastaları da dahil etmeye yönelik uygulamaları başlatmak.
8-Hasta hakları ihlali nedeniyle kusurlu bulunan ve idareye bildirilen çalışan hakkında ilgili mevzuata göre idare tarafından yapılan işlemin sonucunu resmi olarak başvurana bildirmek
9-Tüm işlemlerde gizliliği sağlamak.
10-Şikâyette/öneride/talepte bulunmak isteyen kişi Hasta Hakları Birimine bizzat başvurarak sorununu iletir. CİMER, SABİM, HBBS ya da WEB aracılığıyla yapılan başvurular birime yapılan başvurular gibi işlem görür.
11-Söz konusu sorun yerinde çözülebilecek bir sorun ise Hasta Hakları Birim Sorumlusu ilgili şahısla konuşarak sorunu yerinde çözer. Eğer, şikayet konusu yerinde çözülemeyecek bir sorun ise 12-Hasta Hakları Birim Sorumlusu Hasta Hakları Başvuru Formunu (şikayette bulunana doldurtarak teslim alınır ve gerekli işlemleri yapar ve şikayette bulunan hastaya tercih ettiği iletişim yöntemlerinden biri ile bilgi verir. Bilgilendirme’’ 3071 sayılı Dilekçe hakkını kullanılmasına dair kanunun 7. Maddesi gereği ‘’  15  gün  içinde  yapılır.
13-Çok acil bir durum söz konusu ise çözülmesi yolunda hastane idaresi aynı gün Hasta Hakları Birim Sorumlusu tarafından bilgilendirilir.
14-Taraflar dışında bilgi alınması gereken kişiler var ise onlardan da Hasta Hakları Birim Sorumlusu tarafından bilgi istenir.
15-Şikâyette bulunan şahsın kimlik ve adres bilgileri gizli tutulur.
16-Şikâyet edilen personelin kimliği gizli tutulur.
17-Her ayın sonunda Dilek /Öneri kutuları hasta hakları birim çalışanı ve kalite yönetim birimi çalışanı ile birlikte tüm katlarda bulunan formlar kayıt edilerek toplanır ve yerine boş formlar koyulur. Hastane yönetimi tarafından belirlenen kişiler ile (Hastane yönetiminden iki kişi, kalite yönetim biriminden bir kişi, çalışan hakları birim sorumlusu, Hasta Haklarından sorumlu
18-Başhekim yardımcısı ve Hasta Hakları Birim sorumlusu) toplantı yapılarak Dilek /Öneri değerlendirmeleri yapılır.
19-Aylık toplanan veriler analiz edilerek 3 ayda bir hasta güvenliği komite toplantısında görüşülerek gerekli iyileştirmeler yapılır.
20-SABİM sayfasına düşen sağlık sisteminin işleyişi ile ilgili her türlü soru, sorun ve sağlık çalışanına şiddet  (Beyaz Kod), eleştiri, öneri talebi ve teşekkür takibinin sonuçlanması ve değerlendirilmesi yapılarak, en hızlı şekilde sonuçlandırılarak müracaatçı sistem üzerinden kayıtlı iletişim bilgisinden aranarak sonucu iletip, sistem üzerinde yazılarak gönderilir.
21-Evrak,  üzerinden gelen her türlü şikayet ve teşekkür başvuruları birim sorumlusu ile görüşülerek cevaplandırılır,  DYS üzerinden yazıları yazılır ve evrak birimine teslim edilir.
22-Yerinde çözümlenen şikayet ve istekler HBBS sistemine girilir. Mail olarak gelen şikayet, soru ve teşekkürler cevaplandırılır.
23-CİMER başvuru yoluyla gelen bilgi edinme, soru, şikayet ve teşekkür başvuruları cevaplandırılır ve onaylanır.
24-WEB sayfasına gelen şikayet ve teşekkür yazıları değerlendirilir ve her ay istatistikleri yapılır.
25-ANKET yapılan hastaların anket sonuçları değerlendirilir ve her ay istatistikleri yapılır.
26-DYS üzerinden yazılan Teşekkür yazıları ilgili hekim ve personele teslim edilir.
27-ANKET, WEB, EVRAK, SABİM, ŞAHSEN, CİMER ve DİLEK-ÖNERİ başvuru yoluyla yapılan işlemlerin analizi yapılır, her ay imzalatılır ve dosyaya kaldırılır.
17 Nisan 2024