Tıbbi Sarf Depo


Görev Tanımı

Hastanemiz yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Hastanemizin vizyonu, misyonu doğrultusunda tüm faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak  Hastanedeki Sarf Malzeme Deposunun tüm girdi ve çıktılarını düzenleyerek tüm sayımları kontrol ederek her türlü faaliyeti tüm yasal düzenlemeler ve belirlenen standartlara uygun olarak eksiksiz ve hızlı bir şekilde yerine getirmek, faaliyetlerini Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak yürütmektir.

SORUMLULUKLAR
1.   Görevini yerine getirirken kurumun çıkarları doğrultusunda hareket eder.
 
2.    Kurumun misyon, vizyon ve politikalarına göre görevini yerine getirir.
3.    Kurum içi zorunlu ve bölüme özel eğitim programlarına katılır.
4.    Hasta bilgilerinin gizliliğine ve mahremiyetine uygun davranır.
5.    Akreditasyon ve kalite yönetim sistemi standartları doğrultusunda uygulamaların gerçekleşmesini sağlar.
6.   Bölümlerin sarf malzeme taleplerini alır. HBYS’den rapor alır, sarf malzemeleri hazırlar ve ilgili birime çıkışını yapar.
7.   Sarf Malzeme Deposundan verilen tüm sarf malzemenin takibini yapar, stok kayıtlarından düşer.
8.   Sarf malzemelerin sistemde kartlarını açar, minimum, kritik, maksimum stok seviyelerini belirler
9.   Sarf deponun belli periyodlarda fiziksel stok sayımını yapar. Miat kontrollerini yapar.
10. Satınalması yapılan depoya gelen sarf malzemeleri yerleştirir. Gelen malzemeyi sayar yanlış gelenlerin iadesini sağlar.
11. Malzemeleri depoya yerleşiminde İlk giren ilk çıkar kuralını uygular.
12. Deponun temizlik ve düzenini sağlar.
13. Deponun ısı ve nem takibini yapar ve kayıtlarını tutar. Uygun koşulları oluşturur
14. Tehlikeli maddeleri prosedüre uygun yerleşimini yapar.
15.  Sorumlularla sürekli iletişim halinde olarak ihtiyaçlarına göre alımlarını düzenler.
16.  Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun davranır. Mesai saatleri içerisinde kurum kimliğini takar.
17. Yapılan işlerde İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi ile ilgili talimat, prosedür ve yasal mevzuata uyar, kişisel koruyucu ekipmanı kullanır.
18.Hizmet içi eğitimlere, kurumsal gelişim çalışmalarına ve kurumda  yürütülen kalite geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine katılır.


25 Aralık 2023