Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi

Görev Tanımı

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbı tedaviden etkili şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

         Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Tarafından gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Müdahaleleri;
Klinik ve poliklinik hastalarından Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Sevk edilen hastalara  yönelik psiko-sosyal desteğin sağlanması, tedavileri süresince ve taburculuk aşamasında karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda bireyle çalışma, grupla çalışma ve toplumla çalışma yöntemleri kullanılarak sosyal hizmet müdahaleleri gerçekleştirmek,
Hastanede yatarak tedavisi tamamlandığı halde ikametine gidemeyecek derecede düşkün ve kimsesi bulunmayan veya aileleri tarafından alınmayan hastaların ikametlerine veya bakımlarının gerçekleştirileceği kurumlara nakillerini koordine etmek.
Hastanemize başvuran engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların yapılması, engelli kimlik kartı, engelli hakları vb. konularda danışmanlık hizmeti vermek, kimsesiz kalacak yeri olmayan engellilere yer temini sağlamak.
Engellilerin ve ailelerinin hizmet alabileceği kurumlar ve kuruluşlarla ilgili olarak danışmanlık hizmeti vermek ilgili kuruluşlara sevk etmek.
Sosyal güvencesi bulunmayan yoksul hastalara gerekli ekonomik desteği sağlamak için işlemleri başlatmak ilgili kurumlara sevk etmek
Hastanemizde tedavi gören, kimsesiz ve bimekan olduğu tespit edilen hastalar için sosyo-ekonomik ve psiko-sosyal durumunun değerlendirildiği sosyal inceleme raporu hazırlamak. Hastanın tedavi giderlerinin karşılanması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, kimsesiz bimekan hastaların Sosyal Hizmet Kuruluşlarına naklinin koordinasyonunu sağlamak
Terk edilen bebeklerin sosyal hizmet  kuruluşlarına teslimini gerçekleştirmek. 
Gayri resmi ilişkiden doğan bebeklerin aile tarafından kabul edilmediği durumlarda sosyal hizmet kuruluşlarına teslimini gerçekleştirmek,  Aileye Psiko sosyal destek sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek.
Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalara Psiko sosyal destek sağlamak, Danışmanlık hizmeti vermek, Kadın Konuk Evine yerleştirme işlemlerini başlatmak.
Aile İçi Sorun Yaşayan Hastalara danışmanlık hizmeti vermek.
Hastanemizde tedavi gören yabancı uyruklu hastalara danışmanlık hizmeti vermek, tedavi giderlerinin sağlanması ile ilgili çalışmaları sürdürmek. 
Tıbbi Sosyal Hizmet Birimine Başvuru Şekli:
·         İlgili branş doktorunun konsültasyon istemi,
·         Servis sorumlu hemşirelerinin ve diğer sağlık personellerinin birime bildirmesi,
·         Düzenli yapılan servis ziyaretlerinde sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hastanın görülmesi,
·         Hastanın doğrudan birime başvurması ile başlar.

26 Aralık 2023