Hizmet Değerlendirme SUT Uygunluk Birimi

Görev Tanımı

Görev Tanımı
• Başhekimlikçe uygulanan ve geliştirilen kalite politikalarına uyar, verilen görevleri yerine getirir.
• Hastanemiz; Hizmet Değerlendirme SUT (Sağlık Uygulama Tebliği )Uygunluk Birimi hizmetlerini mevzuat gereği Başhekim Yardımcısına bağlı olarak yürütmektedir. 
• Hastanemiz bünyesinde Acil Hasta, Ayaktan Hastalara sunulan tetkik, tedavi, ameliyat ve tüm sağlık hizmetlerinin, ilaç – tıbbi sarf kayıtlarının, HBYS Sistemine eksiksiz olarak işlenmesinin takibi,
• Acil Hasta, Ayaktan Hasta Taburcu İşlemlerinin günlük olarak takibi, toplu çıkış işlemlerinin yapılması taburcu işlemlerinde alınan hata mesajlarının günlük tespiti ve analizi ile sunulan Sağlık hizmetlerinin doğru ve eksiksiz kaydının, taburcu işlemlerinin tamamlanması ve Sağlık Uygulama Tebliği ile bildirilen kurallara uygunluğunun incelenmesi, 
• Kliniklerde tedavisi tamamlanan yatan hasta dosyalarının ilgili klinik tarafından hazırlanan tutanak ile teslim alınması, hasta dosyasının evrak kontrolü, Yatan Hastalara sunulan tetkik, tedavi, ameliyat ve tüm sağlık hizmetlerinin, ilaç – tıbbi sarf kayıtlarının, HBYS sistemine eksiksiz olarak işlenmesinin kontrol ve takibi, eksiklik tespit edilen dosyaların ilgili birimle koordinasyon sağlanarak tamamlanması, işlemi tamamlanan yatan hasta dosyasının, TİG açısından değerlendirilmesi ve sistem kaydının yapılması, Yatan Hasta dosyalarının Sağlık Uygulama Tebliği ve Faturalama Usul ve Esasları Yönetmeliği ile bildirilen kurallara uygunluğunun incelenmesi,
• Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) veri girişlerinde yaşanılan eksik, hatalı kayıt vb. aksaklıkların yapılan raporlama ile tespit edilmesi, hata analizlerinin hazırlanması,  hatalara yönelik uygulamada ve sistem bazında çözümler geliştirilmesi, Sağlık Uygulama Tebliği ile bildirilen işlemler ve hizmet paketleri açısından HBYS sisteminin geliştirilmesi için ilgili birimler ile koordinasyon sağlanması,
• Çalışmalarını aylık rapor halinde Başhekimliğe sunumu, 
• SUT değişikliklerini ve Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifelerindeki değişikliklerin düzenli takibi
• Hastanemiz Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Birimi ile eş zamanlı olarak ve birlikte görev yapmak ile görevlendirilmiştir. 

08 Şubat 2024