17-23 Ağustos İbni Sina Haftası
18 Ağustos 2023


İbn-i Sina İslam dünyasının en önemli bilim adamlarından birisidir. Miladi takvime göre 980 yılında doğmuş 1037 yılında vefat etmiştir. Yaşadığı dönemde tüm dünyayı etkisine almış ve yıllarca Avrupa’da eserleri ders kitabı olarak okutulan ünlü bir tıp bilgini aynı zamanda düşünürdür. Ülkemizde 1983 yılından bu yana doğum gününü de içine alacak şekilde “İbn-i Sina Haftası” olarak kutlanmaktadır. 


İbni sina.png