19 Mayıs Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Günü
18 Mayıs 2023


İnflamatuvar bağırsak hastalıkları, gastrointestinal sistemin ataklar halinde seyreden, çok faktörlü, süreğen, nedeni bilinmeyen inflamasyonu ile karakterize, multisistemik bir grup hastalığıdır. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı olmak üzere başlıca iki formu olmakla birlikte makroskobik ve mikroskobik özelliklerine göre tam olarak ayırt edilemeyen, tüm inflamatuvar bağırsak hastalıklarının %10- 15'ini oluşturan sınıflanamayan "unclassified kolit" formu da mevcuttur. Hastalığın tedavisinde amaç; iyileşmenin sağlanması, iyilik halinin devam ettirilmesi, beslenmenin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesidir.

Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Günü.jpg