12 Kasım Dünya Zatürre Günü
12 Kasım 2022

Pnömoni (zatürre) akciğerleri etkileyen ve çoğunlukla da bakteri ya da virüslerin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Yüksek ateş, terleme, öksürük, göğüste batma hissi, halsizlik, iltihaplı balgam çıkarma ve nefes darlığı gibi semptomlarla ortaya çıkar.

Pnömoni (Zatürre) Nasıl Bulaşır?

Bulaşma genellikle hasta kişilerle doğrudan temas nedeniyle meydana gelir. Öksürme, hapşırma vb. nedenlerle havaya karışan damlacıkları yoluyla bulaş olabileceği gibi ağız ve burun sekresyonları ile temas etmiş olan ortak eşyalar (Havlu, tabak, çatal vb) yoluyla da bulaş olabilir.

Pnömoni (Zatürre) Neden Önemli?

Pnömoni sık hastaneye başvuru nedenlerindendir ve tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçları olabilir. Günümüzde hala sık olarak görülen pnömoniden ölüm oranı, antibiyotiklerin yaygın kullanımı ve etkin bağışıklama ile azalmış olmakla birlikte halen hatırı sayılır miktarda yüksektir. Özellikle riskli gruplarda bu oran yoğun bakımda yatarak tedavi edilen hastalarda %40’a kadar ulaşabilmektedir. Ülkemizde pnömoni nedenli ölümler %4,2 ile 5.sırada yer almaktadır. Ancak bu oran hastalığın ağırlığı ve hastanın ek hastalıklarının varlığına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Aşılama yapıldığında ve bağışıklık oluştuğunda zatürrenin görülme sıklığı ve zatürreye bağlı ölümlerde azalma görülmektedir.

Pnömonide (Zatürre) Kimler Risk Altında?


Herkeste görülebilecek bir hastalık olan pnömoni bazı gruplarda daha sık ve ciddi görülebilmektedir.

Hastalık açısından iki önemli riskli yaş grubu beş yaş altı çocuklar (özellikle 2 yaş altı) ve 65 yaş ve üzeri yaşlılardır. Ek olarak kronik hastalığı olanlar (böbrek yetmezliği, şeker, kalp veya akciğer hastalığı vb), sigara kullananlar, dalağı alınanlar, bağışıklık sistemini baskılayacak hastalık ya da ilaç kullanımı olan hastalar da yüksek risk altındadır. 

Pnömoni (Zatürre) Nasıl Tedavi Edilir?

Bol sıvı alımı, istirahat ve ateş düşürücü tedaviler gibi rahatlatıcıların yanında asıl tedavi kısa sürede antibiyotik tedavinin başlanmasıdır. Çoğu hasta ayaktan tedavi edilebilirken, risk grubunda olup ciddi enfeskiyonu olan hastalarda hastanede yatarak tedavi gerekebilmektedir. Çok ağır pnömoni durumunda ise yoğun bakımda yatış ve solunum desteği ihtiyacı ortaya çıkabilir.

Pnömonide (Zatürre) En Önemlisi Önlem Almak!

Öncelikle risk yaratan kronik hastalıkların kontrol altında tutulması, dengeli beslenme, sigara ve alkol kullanımının kontrolü önemli noktalardır. Ek olarak pnömokok ve yıllık influenza aşıları ile pnömoni sıklığı ve ölüm oranı azaltılabilir. Hijyen ve özellikle el yıkamak, düzenli olarak havalandırmanın sağlanması da pnömoni riskini azaltmaktadır.

PNÖMONİ (ZATÜRRE)ÖNLENEBİLİR VE TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIKTIR!
12 Kasım Dünya Zatürre Günü