3 Kasım Tek Sağlık Günü
03 Kasım 2022


Tek Sağlık kavramı, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına daha iyi politikalar, uygulamalar, araştırmalar ortaya koyabilmek için farklı bilim dallarının ve meslek gruplarının ortak çatı altında çalışmalarının gerekliliğini vurgulayan kavramdır.

tek sağlık günü