Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Klinik Hakkında

Hastanemizde 08:30-16:30 saatleri arasında Poliklinik hizmeti verilmektedir. Poliklinik hizmetlerinde hastalarımıza hekim seçme hakkı tanınmıştır. 

  • fizik terapi.jpg
  • IMG_6382.JPG
  • IMG_6389.JPG
Fizik tedavi nedir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsar. Fizik tedavi, vücuda dışarıdan uygulanan sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları ve egzersiz ile ağrıyı kesmeye yönelik uygulamaları içeren ve kas iskelet sistemi hastalıklarında ya da yararlanmalarında uygulanan ilaç dışı bir tedavi şeklidir.

Rehabilitasyon ise doğuştan veya sonradan ortaya çıkan, kaybedilmiş hareket kabiliyetinin tekrar kazandırılmasına yönelik tedavidir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi işlevi

• Tüm kas-iskelet sistemi hastalıklarının,

• Tüm romatizmal hastalıkların,

• Ağrılı durumların,

• Sinir sıkışmalarının,

• Beyin-omurilik ve periferik sinir felçlerinin,

• Eklem sertliği ve katılığı-kısıtlılığı,

• Kırık ve travma gibi hastalık ve durumların akut ve kronik durumlarının tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, tıbbi (medikal-ilaçla) ve cerrahi (ameliyatla) tedavisi mümkün olmayan birçok hastalıkta ve kronik ağrılı durumlarda, fonksiyonel kısıtlılıkta etkili bir tedaviye olanak sağlar.

Fizik tedavi ünitemizde yapılan uygulamalar;

-Soğuk uygulama

-Yüzeyel ısı (infraruj, parafin)

-Derin ısı (, kısa dalga diatermi, lazer  ),

-Elektroterapi (tens, elekrostimülasyon, enterferans, diadinami, galvanık-faradik akım)

-Mekanoterapi (traksiyon)

-Tedavi edici egzersiz uygulamaları gibi

Fizik tedavi yöntemlerinden biri veya bir kaçını içerebilir.

14 Ekim 2022