18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü
05 Ocak 2022

Antibiyotik Farkındalık Günü, antibiyotiklere karşı direnç kazanımının halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ve bilinçli antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılmasını kitlelere tanıtmak üzere her sene 18 Kasım günü düzenlenen bir sağlık girişimidir.

Hatalı antibiyotik kullanımı; gereksiz yere antibiyotik reçetelendiğinde, antibiyotik gerektiren durumda antibiyotik başlanılması geciktiğinde, geniş spektrumlu antibiyotikler çok yaygın kullanıldığında veya dar spektrumlu antibiyotikler yanlış kullanıldığında, antibiyotik  dozu o hasta için uygun olan dozdan yüksek veya alçak olduğunda, antibiyotik tedavisinin süresi çok uzun veya çok kısa olduğunda gelişeblir.

Akılcı antibiyotik kullanımı, sürekli eğitim, hastanelerde kullanılmak üzere hazırlanan geçerliliği kanıtlanmış rehberlerin kullanımı ve uzmanına danışılması ile sağlanabilir.

• Hekim reçete etmedikçe ve eczacıya danışılmadıkça asla antibiyotik kullanılmamalıdır. 
• İlaçlar doğru yoldan, doğru zaman aralıklarında, doğru dozda ve belirtilen süre boyunca kullanılmalıdır.
• Hasta kendisini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiği süreden önce sonlandırmamalıdır. Aksi halde antibiyotik direnci gelişebilir.
• Özellikle grip ya da nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide yeri olmadığını unutulmamalıdır.
• Nezle ve grip için hastalığın ilerlememesi, enfeksiyon etkeninin topluma yayılmaması için yatak istirahati, izolasyon, C vitamininden zengin beslenmek ve bol sıvı alımı yeterli olabilir.
• Komşusuna iyi gelen ilacın kişinin kendisine zarar verebileceği unutulmamalıdır. Başkasının antibiyotiği kullanılmamalıdır.
• Daha önceki bir hastalıkta kullanılan antibiyotiğin, tekrar benzer hastalığa yakalanılsa bile hekime danışmadan kullanılmaması gerekir.
• İlaçların hastane ve eczane ortamından çıktıktan sonra uygun olmayan saklama koşullarında etkinliğinin azalabildiği, hatta zararlı etkilerinin ortaya çıkabileceği akılda tutulmalıdır.

Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü SOSYAL.jpg