29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası
05 Ocak 2022

kızılay haftası sosyal.jpg

Her yıl 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftasını kutlarız.

1868’de kurulan ilk yardım derneği Mecruhin-i Asakir-i Osmaniye Muavenet Cemiyeti (Osmanlı Yaralı Askerlere Yardım Cemiyeti) idi. Bu cemiyet 1877’de Hilaliahmer adını aldı. Cumhuriyetin ilanından sonra da cemiyetin adı Atatürk’ün teklifiyle 1935’te Türkiye Kızılay Cemiyeti'ne, 1947’de   Türkiye Kızılay Derneği'ne çevrildi.