16-22 Ağustos ibn-i Sina Haftası
05 Ocak 2022

Avrupa’da "Avicenna" olarak tanınan büyük bilgin ve hekimlerin pîri olan İbni Sînâ 17 Ağustos 980’de Buhara'nın Afşana kasabasında doğmuş, 21 Haziran 1037’de Hemedan’da vefat etmiştir. Doğumunun 1003. yıldönümü olan 1983'den itibaren her yıl Ağustos ayının 3. haftası İbn-i Sina Haftası olarak belirlenmiştir.

İbni Sina yaşadığı döneme damgasını vurmuş ve tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Bu alanda birçok eser kaleme almıştır; bunlar arasında özellikle kalp-damar sistemi ile ilgili olanlar dikkat çekmektedir. Ancak, İbn Sînâ dendiğinde, onun adıyla özdeşleşmiş ve Batı ülkelerinde 16. yüzyılın, Doğu ülkelerinde ise 19. yüzyılın başlarına kadar okunmuş ve kullanılmış olan el-Kânûn fî’t-Tıb (Tıp Kanunu) adlı eseri akla gelir. Beş kitaptan oluşan bu ansiklopedik eserin birinci kitabı; anatomi ve koruyucu hekimlik, ikinci kitabı; basit ilaçlar, üçüncü kitabı; patoloji, dördüncü kitabı; ilaçlarla ve cerrahi yöntemlerle tedavi ve beşinci kitabı ise çeşitli ilaç terkipleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir.

Yaklaşık 276 kitabı bulunan İbni Sina'nın diğer eserleri ise;

Kitab-ül Şifa
* Kitabün Necat
* El işaret Vet-Tenbihat
* Hikmet-i Aruzi
* Hikmei Meşrikiyye
* Esbabu Hudus-il Huruf
* Lasan-ül Arab
* En-Nebat vel-Hayevan
* Ed-Dustur-ut Tıbbi
* El-Hutub
* Hikmet-i Meşrikiyye