7-13 Mart Dünya Glokom Haftası
05 Ocak 2022

Glokom, göz içi basıncının görme sinirini tahrip edecek kadar yükselmesi nedeniyle görme kaybına yol açan bir hastalık olup halk arasında göz tansiyonu veya karasu hastalığı olarak da bilinmektedir.

Glokom’un en önemli özelliği hiçbir belirti vermeden yavaş yavaş çevreden merkeze doğru görme kaybı oluşturabilmesidir. Bazı hastalarda baş ağrısı, çevrede bazı bölgeleri görememe ve göz önünde renkli ışık haleleri görme gibi birtakım belirtiler görülse de çoğu hastada belirgin görme kaybı oluşturuncaya kadar hastalığın varlığı anlaşılamaz.

Tedavinin temel prensibi hastanın görmesini koruyabilmektir. Glokom tedavisi göz içi basıncını düşürerek görme sinirindeki hasarı önlemeye yönelik olup hastalık tamamen ortadan kaldırılamaz. Tedaviyle ancak hastalığın ilerlemesi ve görme sinirine vereceği zarar durdurulabilir. Bu nedenle erken tanı hastalıktan az zarar görmek açısından önem taşır ve glokom tedavisi yaşam boyu devam eder.

Glokomda takip çok önemli olup 40 yaş üzerinde göz tansiyonu ve optik sinirinin değerlendirildiği göz muayenesinin her yıl düzenli yapılması erken tanı için önemlidir. Düzenli aralıklarla kontrollerin ve gerekli testlerin yapılması, ilaçların düzenli olarak kullanılması gerekir.

Glokom (Göz tansiyonu) sinsi, erken dönemde belirti vermeyen bir hastalık olup, dünyada geri dönüşümsüz  körlük nedenlerinin başında gelmektedir. Dünyada 70 milyon insanda glokom olduğu ve  bunların 6.5 milyonunun görmesini yitirdiği bilinmektedir

Ülkemizde tanı konmuş 500.000 civarı hasta mevcuttur. Ancak hastalık sinsi seyirli olup, başlangıçta belirti vermediği için en az bunun 2-3 katı arasında hastanın tanısının konmadığı hesaplanmaktadır.

Dünyada her yıl Mart ayının ikinci haftasında glokom konusunda halkı bilgilendirmek ve uyarmak adına çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir

Özellikle;

  • 40 yaş üstü olanlar
  • Ailesinde glokomlu hasta olanlar
  • Diyabet (Şeker Hastalığı) olanlar
  • Yüksek veya düşük tansiyonu olanlar
  • 3 dereceden büyük miyopisi olanlar
  • Sigara içenler
  • Uzun süreli kortizonlu ilaç kullananlar Daha yüksek riske sahiptirler.    
  •  
  • Glokomda erken tanı ve tedavi için göz kontrollerinizi ihmal etmeyin!


Glokom (göz tansiyonu) sosyal.jpg