8 Eylül Uluslararası Okuryazarlık Günü
05 Ocak 2022

Gelişiminden bu yana, Uluslararası Okuryazarlık Günü, halka okuryazarlığın önemini hatırlatmak için her yıl dünya çapında kutlandı. UNESCO bu günü kutlayarak daha okuryazar ve sürdürülebilir bir topluma ulaşmayı hedefliyor. Uluslararası Okuryazarlık Günü her yıl 8 Eylül’de 1967’den beri kutlanmaktadır.

Okuryazarlık, bir insanın okuma ve yazma yeteneğidir. Okumak ve yazabilmek kavramı dünyanın her yerinde köklü bir ün kazanıyor. Bu kavram, teknolojinin uygulanması ve karmaşık bağlamların değerlendirilmesi yoluyla bilgiye erişim becerilerini birleştirmek için Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında hızla genişlemektedir.

Uluslararası Okuryazarlık Günü, şu anki toplumda nasıl okunup yazıldığını bilmenin önemini vurgulamak amacıyla oluşturulmuştur. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ilk olarak 1966'da örgütün Genel Konferansı sırasında kamuya açıklandı. Uluslararası Okuryazarlık Günü her yıl 8 Eylül’de kutlanacak. Bu gün ilk 1967'de kutlandı.

Uluslararası Okuryazarlık Günü'nde, çeşitli devlet kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının, kaydedilen okuryazarlık gelişmelerini vurgulamaları ve dünyadaki okuryazarlık seviyelerinin ilerlemesinde karşılaşılan zorlukları yansıtmaları beklenmektedir. Vurgulanan gelişmeler ve zorluklar gelecekteki toplumda okuryazarlığın güçlendirilmesine yardımcı olacaktır.

UNESCO'nun 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde belirtilen ana gündemler, mevcut toplumda okuryazarlık seviyelerini teşvik ediyor. Dünya liderleri bu programı Eylül 2015'te başlattı.

2030'a kadar UNESCO, kaliteli eğitime evrensel erişim ve toplumdaki tüm farklı yaş grupları için daha iyi öğrenme fırsatları elde etmeyi amaçlamaktadır. UNESCO'nun amaçlarından biri, genç neslin okuma yazma bilmemesine ve sayısızlığa ulaşmasının yanı sıra okuma yazma bilmeyen yetişkinlere de bu beceriyi edinmeleri için bir fırsat verilmesidir.

Her yıl bu günün kutlaması ile ilgili farklı bir tema var. Başlangıçta, UNESCO okuma ve yazma ile ilgili okuryazarlık seviyelerini arttırmayı hedefliyordu; Ancak, teknolojideki hızlı değişim ile UNESCO, gündemini dijital dünyadaki okuryazarlığa kaydırdı.

2017'de Uluslararası Okuryazarlık Günü için ana tema “Dijital dünyada Okuryazarlık” idi. Belirtilen temada asıl amaç, okuryazarlığın giderek artan aracılıklı toplumlarla ne anlama geldiğinin anlamını yansıtmaktır. Bu yıl boyunca, bu organizasyon, dijital teknolojilerin uygulanmasının Uluslararası Okuryazarlık Günü'nün ana gündemine ulaşılmasında nasıl yardımcı olabileceğini araştırmayı da hedefliyor.

2018'de Uluslararası Okuryazarlık Günü teması “Okuryazarlık ve Beceri geliştirme” idi. Kaydedilen büyük gelişmelere rağmen, bir iş ortamında gerekli becerilere olan talep hızla geliştikçe, modern toplumda okuryazarlık zorlukları devam etmektedir. Bu tema, okuryazarlığın büyümesini ve becerilerin gelişimini destekleyen bütüncül yaklaşımları keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşımla UNESCO, öğrenilen becerilerle insanların yaşamlarını iyileştirebilecek tir.

okuryazarsosyal.jpg