7 Nisan 2019 Dünya Sağlık Günü
05 Ocak 2022

7 Nisan 2019 Dünya Sağlık Günü

Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı, herkesin ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmetleri almalarını ve mali sıkıntı çekmeden sağlık tehditlerinden korunmalarını sağlamayı amaçlar. Yoksulluğu azaltmanın ve sağlık güvenliğini artırmanın ve böylece kimsenin bu hizmetlerden eksik kalmayacağı önemli bir yoldur.

Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün en önemli hedeflerinden biridir. Bunu başarmanın anahtarı, herkesin ihtiyaç duydukları bakımı, ihtiyaç duyduklarında bulmasını sağlamaktır.

Bu konuda dünyanın her bölgesindeki ülkelerde ilerleme kaydedilmekle birlikte hala milyonlarca insanın sağlık hizmetlerine erişimi bulunmamaktadır. Milyonlarca kişi sağlık hizmeti ile yiyecek, giysi ve hatta ev gibi diğer günlük harcamalar arasında seçim yapmak zorunda kalmaktadır.

Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü’nün 7 Nisan'da bu yılki Dünya Sağlık Günü için Evrensel Sağlık Kapsayıcılığına odaklanmıştır.

Anahtar Bilgiler

 • Dünya nüfusunun en az yarısı hala temel sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanamamaktadır.
 • Yaklaşık 100 milyon insan hala aşırı yoksullukla mücadele etmektedir. Bunun en önemli nedeni sağlık bakımı için ödeme yapmak zorunda olmalarıdır.
 • 800 milyondan fazla insan (dünya nüfusunun neredeyse% 12'si) sağlık harcamalarını ödemek için ev bütçelerinin en az % 10'unu harcamaktadır.
 • Tüm Birleşmiş Milletlere üye devletleri sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bir parçası olarak, 2030 yılına kadar Evrensel sağlık kapsayıcılığı elde etmeye çalışmayı kabul etmiştir.

Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı Nedir?

 • Tüm bireylerin ve toplulukların, maddi sıkıntı çekmeden ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini aldıkları anlamına gelir. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinden korunma, tedavi, rehabilitasyon ve palyatif bakıma kadar temel, kaliteli sağlık hizmetleri yelpazesini kapsar.
 • Bu kapsam; insanları sağlık hizmetlerine harcanan mali yükün kendi ceplerinden çıkmasının finansal sonuçlarından korumayı amaçlar. Örneğin beklenmedik bir hastalık sebebiyle varlıklarını satmalarını veya borç almalarını ve geleceklerini tahrip etmelerini gerektirdiği için yoksulluğa itilme riskini azaltır.
 • Bu kapsayıcılık ile sağlanması önerilen sağlık, çocukların öğrenmesini ve yetişkinlerin kazanmasını sağlar, insanların yoksulluktan kaçmalarına yardımcı olur ve uzun vadeli ekonomik kalkınmanın temelini oluşturur.

Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı Ne Değildir?

 • Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı, mümkün olan tüm sağlık müdahalelerinin ücretsiz olduğu anlamına gelmez. Maliyet ne olursa olsun sürdürülebilir bir temelde tüm hizmetleri ücretsiz karşılayan bir ülke bulunmamaktadır.
 • Bu kapsayıcılık sadece sağlık finansmanı ile ilgili değildir. Sağlık hizmetinin sunumu, sağlık işgücü, sağlık tesisleri ve iletişim ağları, sağlık teknolojileri, bilgi sistemleri, kalite güvence mekanizmaları, yönetim ve mevzuat gibi tüm bileşenlerini kapsar.
 • Yalnızca asgari bir sağlık hizmeti paketi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla kaynak mevcut olduğunda sağlık hizmetlerinin ve finansal korumanın kapsamının giderek genişlemesini sağlamakla ilgilidir.
 • Sadece bireysel tedavi hizmetleri ile ilgili değildir, halk sağlığını ilgilendiren kampanyalar, suya florür ekleme, sivrisinek üreme alanlarını kontrol etme ve benzeri gibi popülasyon temelli hizmetleri de içerir.
 • Sadece sağlıktan çok daha fazlasını içerir; eşitlik, kalkınma öncelikleri, sosyal kapsam ve bütünleşme yolunda atılan adımlar anlamına gelir.