Dünya Engelliler Haftası
10 Mayıs 2024

1

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasını kapsayan “Dünya Engelliler Haftası” engelli bireylerin de herkes gibi hayata karışabileceğine dikkatin çekildiği çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Engellilik oldukça çeşitlilik göstermekte olup doğumda beklenen yaşam süresinin uzaması ve kronik hastalıklardaki artışla birlikte engelli sayısında da artış yaşanmaktadır.

Bakanlığımız da engelli vatandaşlarımızın mümkün olan en iyi sağlık seviyesine sahip olabilmeleri ve kaliteli sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmeleri için gerekli tedbirleri almaktadır.

Bu bağlamda; halkımızın sağlık düzeyinin yükseltmesi ve geliştirilmesi için bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik koşulları nedeniyle özel ihtiyacı olan insanların sağlıklarının korunmasına ve ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmetlerini kolay erişebilir bir şekilde almalarına yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir.

2012 yılında yayımlanan “Sağlık Kurumlarında Engelliler İçin Temel Ulaşılabilirlik Rehberi” ile sağlık kuruluşlarımızın engelli bireyler için daha erişilebilir hale getirilmesi sağlanmıştır.

Hastanelerimizde görev yapan 10.937 personelin, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde işaret dili eğitimi almasını sağlamıştır.

Eve ya da yatağa bağımlı hastalarımıza uzaktan sağlık raporu düzenlenmesi uygulaması ise 81 ilimizde 90 hastanemizde hayata geçirilmiştir.

Sağlık kuruluşlarında engelli ve yaşlı hastaların hizmet alımlarını kolaylaştıracak, işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi personel (hostes hizmeti) temin edilmesi, poliklinik hizmetlerinde öncelik sırasına uygun hareket edilmesi sağlanmıştır.

ESİM (Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi) uygulaması üzerinden işitme engelli vatandaşlarımız ile işaret dili kullanarak iletişim kurulması sağlanmış; hastaneler, aile sağlığı merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerinden randevu alınması kolaylaştırılmış, işitme engelli vatandaşlarımızın hekim ile işaret dili kullanarak iletişim kurmalarına imkân sağlanmıştır.

Benzer şekilde görme ve işitme yetersizliği olan kişiler için e-Nabız web sitesindeki menüler, klavye veya klavye ara yüzü üzerinden çalıştırılabilecek şekilde ayarlanmıştır.

Engel durumu olsun ya da olmasın ebeveynler, e-Nabız’da yer alan “Çocuklarım” bölümünden 18 yaş altındaki çocuklarının sağlık verilerine erişebilmekte, çocukları için aşı/doktor randevusu alabilmektedir.

Engelliliğin önlenmesi, engellilere yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması, bireylerin engellilikle ilgili farkındalığının artırılması ve engellilerin kendi haklarının bilincine varması konuları çok sektörlü bir iş birliğini gerektirmektedir.

Hafta vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu belirtir, sağlıklı ve engelsiz bir yaşam dileriz.