1-31 Mayıs Yoğun Bakım Farkındalık Ayı
01 Mayıs 2024

1

Yoğun bakım uzmanlık alanı ve yoğun bakım üniteleri gerek sağlık çalışanları, gerekse de toplumda az bilinmektedir. Bu durum gelişmiş ülkelerde dahi söz konusudur. Bu nedenle Ülkemizde Mayıs ayı yoğun bakım farkındalık ayı olarak kabul edilerek sağlık çalışanları ve toplumda bilinirliğinin arttırılması sağlanmaktadır.