21-28 Nisan Ebeler Haftası
21 Nisan 2024

1

Ebelik Mesleğinin Tanımı
En eski mesleklerden biri olan ebelik, tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak bilim ve sanatı birleştiren, etik ve insani değerler üzerine temellenen profesyonel bir sağlık mesleği haline gelmiştir. Ebe; hem bebek/fetüse hem de kadın/gebe/lohusa /anneye aynı anda hizmet eden, sağlıkları ile ilgili sorumluluk alan, aile ve toplum sağlığının korunmasında önemli rolleri olan bir sağlık çalışanıdır. Ayrıca ebe, bir ebelik eğitim programına girmeye hak kazandıktan sonra, bu programı başarıyla tamamlayarak, mesleği yerine getirmek üzere, tescili yapılan ya da kendisine yasal olarak izin verilen kişi olarak da tanımlanır.

Sağlık Bakanlığı: Ebe; anne ve çocuk sağlığı hizmetlerini yürüten, gebelik, doğum ve doğum sonu dönem hizmetleri sunan, doğum yaptıran, 0-6 yaş çocuk izlemleri ve aşılarını yapan, aile planlaması, kişisel temizlik kuralları, ilkyardım, bulaşıcı ve sosyal hastalıklardan korunma ve savaşla ilgili konularda birey, aile ve topluma sağlık eğitimi veren, insani ve ahlaki davranışları ile örnek olan, Bakanlık tarafından tescil edilmiş bir okuldan mezun meslek mensubudur.

1992 yılından bu yana 5 Mayıs, Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu gün, ebelerin çalışmalarını onurlandırmak ve annelere ve yeni doğan bebeklerine hayati önem taşıyan bakım sağlamadaki önemi konusunda farkındalık yaratmak için kutlanmaktadır. Ebeleri anmak ve desteklemek için bir gün kavramı, 1987 yılında Hollanda'da Uluslararası Ebelik Konfederasyonu tarafından düzenlenen bir konferansta ortaya çıkmıştır. Yanısıra, Dünya Ebelik Durumu Raporu’nun (SoWMy) yayınlanması, 5 Mayıs 2021'deki Uluslararası Ebeler Günü kutlamalarına denk gelmiştir. Raporda cinsel, üreme, anne, yenidoğan ve ergen sağlığı alanlarındaki işgücü hakkında 194 ülkeden bilgiler yer almıştır. UEK, DSÖ ve Novametrics, 2011'deki ilk baskıdan bu yana büyümeyi gösteren ve gelecekteki ilerlemenin önündeki engelleri ve zorlukları özetleyen bu raporda iş birliği yapmaktadır.