7 Nisan Dünya Sağlık Günü
07 Nisan 2024

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından her yıl 7 Nisan günü Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır. DSÖ’nün öncelikli gördüğü konularda dünya genelinde farkındalık yaratmak üzere kutladığı Dünya Sağlık Günü’nün 2024 yılı için sloganı, “Sağlığım Hakkımdır” olarak ilan edilmiştir.

DSÖ’nün açıklamasında belirttiği üzere, dünya çapında milyonlarca insanın sağlık hakkı giderek daha fazla tehdit altına giriyor. Hastalıklar ve afetler ölüm ve sakatlık nedenleri arasında büyük yer tutuyor. Çatışmalar yaşamları mahvediyor; ölüme, acıya, açlığa ve psikolojik sıkıntılara neden oluyor. Fosil yakıtların kullanılması hem iklim krizini tetikliyor hem de temiz hava soluma hakkımızı elimizden alıyor.

DSÖ Herkes İçin Sağlık Ekonomisi Konseyi, en az 140 ülkenin anayasalarında sağlığı bir insan hakkı olarak tanıdığını tespit ettiğini bildirmektedir. Ancak ülkeler, halklarının sağlık hizmetlerine erişim hakkını güvence altına alacak yasaları çıkarmıyor ve uygulamaya koymuyor. 2021 yılında en az 4.5 milyar insanın (dünya nüfusunun yarısından fazlasının) temel sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanamamasının nedeni budur.

1