Veri Güvenliği Hakkında
29 Mart 2024

 Yeni uygulamada HBYS parola değişikliği aşağıdaki gibi yapılmaktadır.