Tıbbi Mikrobiyoloji

Birim Hakkında

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ NEDİR; insanda mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanısı, ayırıcı tanısı, önlenmesi korunulması, tedavinin yönlendirilmesi ve izlenmesi, antimikrobiyal ilaç direncinin izlenmesi amacıyla hastaya ait tüm biyolojik örneklerin incelenmesinde; mikrobiyolojik, immünolojik ve moleküler testlerin seçimi, testlerin yapılması ve sonuçların yorumlanmasını da içeren kliniğe özgün bir laboratuvar bilimi ve uzmanlık alanıdır.
Mikrobiyoloji Laboratuvarında, 2 adet makroeliza, 1 adet otomatize kan kültür cihazı, 2 adet Biyogüvenlik Kabini, 2 AdetEtüv, 1 adet  Santrifüj, 1 adet Karbondioksitli Etüv, 1 adetPasteur fırını, 1 adetOtoklav, 3 adet -20 ⁰C derin dondurucu bulunmaktadır. Laboratuvarımızda Seroloji, kültür – antibiyogram, parazitolojik inceleme, mikolojik inceleme gibi testler ile ayda yaklaşık 15.000 test sayısı ile 24 saat hizmete devam çalışılmaktadır.
 İFA-otoantikorlar, moleküler testler, tüberküloz, elisa testleri, dış laboratuvar hizmet alımı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde çalıştırılmaktadır.
Laboratuvarımız Serocon Dış kalite Kontrol Programları ile periyodik olarak değerlendirilmekte, günlük iç kalite kontrolçalışmaları ile zamanında, güvenilir ve doğru sonuçlar verme idealiyle alanlarında uzman ve teknisyen kadrosu ile hizmet vermektedir.
Laboratuvarımızda 4 Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, 7 Laboratuvar Teknikeri ve 2 Biyolog, 1 kimyager ve 1 bilgi işlem personeli ile hizmet verilmektedir.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

19 Şubat 2024