Tek Sağlık Günü
31 Ekim 2023

“Tek Sağlık”, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi için daha iyi politikalar, uygulamalar, araştırmalar ortaya koyabilmek için farklı bilim dallarının ve meslek gruplarının ortak çatı altında çalışmalarının gerekliliğini vurgulayan kavram olarak tanımlanmaktadır. 
Ülkemizde Tek Sağlık yaklaşımı kapsamda Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile zoonotik hastalıkların kontrolüne yönelik çalışmalarda işbirliği içerisinde hareket edilebilmesi için multidisipliner bir yaklaşımla koordinasyonu sağlamak amacıyla “Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi” kurulmuştur. Komitenin; 15 kurum ve kuruluşun temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan 30 üyesi bulunmaktadır. Komite düzenli olarak bir araya gelerek zoonotik hastalıkların mevcut durumu ile kontrollerine yönelik strateji ve politikaları değerlendirmektedir. İlave olarak Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi’nin etkinliğini arttırmak ve Komitenin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla ülkemizde halk sağlığı sorunu olan zoonotik hastalıklara yönelik Alt Kurullar oluşturulmuştur. 
Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi için bütün meslek gruplarının ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkı ve katılımıyla Tek Sağlık kavramı etrafında ortak mücadele ile gerçekleştirileceği anlayışıyla çalışmalarımız devam etmektedir.

TEK SAĞLIK GÜNÜ.png