14 Ekim Palyatif Bakım Günü
14 Ekim 2023

Dünya Palyatif Bakım Günü" hastanın hayat kalitesinin arttırılmasına yönelik palyatif bakım ile ilgili farkındalığı arttırmak ve bu alanda sunulan hizmetleri desteklemek amacıyla belirlenmiştir.
Palyatif Bakım Hizmetleri, yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastalarda ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek, bu kişilere ve aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmek için faaliyet göstermek amacıyla 07.07.2015/253 sayılı makam oluru ile yürürlüğe giren “Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında kurulan palyatif bakım merkezlerinde sunulur.
Palyatif bakım merkezlerinde bulunan yataklı hizmet alanları ile ilişkilendirilmiş diğer hizmet alanlarına ilişkin fiziki şartlar ve asgari donanım standartları belirlenerek hizmet 24 saat esasına göre verilir.
Terminal dönem kanser, ileri devre KOAH, inme (fonksiyonlarının en az %50’si kaybedilmiş), son dönem böbrek yetmezliği, ileri evre kalp yetmezliği (ciddi kalp yetersizliği, kardiyomiyopati, KAH, vb.) diğer ömrü kısaltan hastalıklar (motor nöron ve ilerleyici nörolojik hastalıklar), ALS, Alzheimer, diğer ileri dönem organ yetmezliği (KC, beyin), HIV/AİDS, çocuklarda genetik / konjenital, ilerleyici hastalıklar vb. bu merkezler kapsamında takip edilir.
Palyatif bakım, multidisipliner yaklaşım olup; doktor, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist/fizyoterapi teknikeri, diyetisyen ve diğer meslek gruplarının işbirliğine dayanması önemlidir. Palyatif bakım hizmetleri; hastanın ve ailesinin kabullenme, bilgilendirilme ve yas ile mücadele etmelerinin desteklenmesinin  yanı sıra yaşadıkları semptomların (acı, bulantı ve kusma, beslenme zorlukları vb.) erken tanımlanması, kontrol altına alınması ve etkili bir şekilde yönetilmesini de içerir.
Palyatif bakım hizmetleri kapsamındaki hasta ve yakınlarının sorunları değerlendirilerek çözüme kavuşturulması hedeflenir, son ana kadar aktif bir yaşam sürmeleri için destek sağlanır. Hasta yakınları için hasta bakımı konusunda eğitim verilip hastaların bakımlarına aktif katılımları sağlanır. 
Palyatif bakım merkezleri, evde sağlık hizmet birimleri ile entegre çalışmaktadır.
Kaynak: KHGM
Palyatif bakım günü.png